Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2359 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2363 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2365 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2281 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2284 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2288 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2291 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2292 Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2294 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2295 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości