Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

2013-10-06 07:27

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
[fot: diego_cervo/iStockphoto]

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika. W przypadku bowiem wspólnej woli stron co do zmian umowy, wystarczające byłoby zawarcie porozumienia zmieniającego. W sytuacji jednak gdy pracownik nie chce zawrzeć porozumienia, konieczne może być właśnie wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy.

Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Zatrudniony może, w przypadku takiej woli, jedynie sugerować wprowadzenie dla niego korzystnych zmian do umowy. Nie ma jednak możliwości złożenia pracodawcy takiego wypowiedzenia.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Jest to podstawowy obowiązek pracodawcy. Pracodawca musi złożyć w formie pisemnej wypowiedzenie oraz wskazać nie tylko na te elementy umowy, które mają ulec zmianie ale również zaproponować na piśmie nowe warunki pracy, które powinny być skonkretyzowane, a nie wskazane w sposób ogólnikowy

Należy jednak zważyć, iż nie wszystkie warunki pracy będą wymagały złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzeniu muszą ulec jedynie te warunki pracy, które wynikają z treści umowy o pracę i są - co niezwykle ważne - istotne. Są to zatem kwestie dotyczące wynagrodzenia, stanowiska pracy, rodzaju pracy lub rozkładu czasu pracy. Nie dotyczy to jednak rodzaju umowy - w takim przypadku strony muszą zawrzeć nową lub porozumienie zmieniające. Nieistotne zmiany umowy mogą być z kolei zmieniane jednostronnie przez pracodawcę.

Rozgraniczenie, co jest istotną a co nieistotną zmianą umowy jest zatem wyjątkowo ważne. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał m.in., iż: zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 7 września 1999 roku; I PKN 265/99).

Zgodnie z art. 42 § 3 Kodeksu pracy w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Pracodawca winien zatem pouczyć pracownika, że do połowy okresu wypowiedzenia może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeżeli pracodawca takiego pouczenia nie zawarł - pracownik ma prawo do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. Pracownik może z kolei takie oświadczenie złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych wskazana byłaby jednak forma pisemna

Jeżeli pracownik nie złożył oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków we wskazanym wyżej okresie, przyjmuje się że wyraził zgodę na zmianę warunków pracy (mamy wówczas do czynienia z domniemaną zgodą pracownika). Podobnie w sytuacji, gdy wyraził zgodę na zmianę warunków umowy, wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane. Wówczas, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wypowiedzenie warunków pracy dokonuje się na przyszłość, a więc zmienia ono te warunki po upływie okresu wypowiedzenia, nigdy natomiast nie działa ono wstecz (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy z 23 listopada 2007, II PK 97/07).

Jeżeli natomiast pracownik złożył stosowne oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne, skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracodawca nie ma jednakże obowiązku informowania pracownika o konsekwencjach złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków. Pozostaje to tylko w jego dobrej woli. Powinien jednak poinformować pracownika o możliwości odwołania się przez niego do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego, wskazując na sąd, jego adres oraz okres, którym może tego dokonać. Brak takiego pouczenia nie skutkuje jednakże nieważnością wypowiedzenia.

Co istotne, do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się przepisy o wypowiedzeniu o pracę. W związku z tym zastosowanie znajdą przepisy dotyczące okresu i terminach wypowiedzenia, konsultacji z zakładową organizacją związkową oraz zakazu dokonywania wypowiedzenia poszczególnym pracownikom, np. pracownicom na urlopie macierzyńskim.

Należy zważyć, iż pracodawca nie musi wypowiadać dotychczasowych warunków pracy lub płacy w sytuacji powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada jego kwalifikacjom. W takiej sytuacji pracodawca nie ma konieczności dokonywania zmian w treści umowy o pracę. Powierzenie takiej pracy nie wymaga również zachowania formy pisemnej.

Czytaj więcej w Money.pl
Nowelizacja Kodeksu pracy. Co się zmieniło?
Praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli zostanie rozliczona oddaniem dni wolnych w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, nie będzie płatna.
Dodatek za nadgodziny należy się też gdy...
Przy zawieraniu umów na część etatu należy zwrócić uwagę, by pracodawca określił liczbę godzin, po przekroczeniu, których będzie przysługiwał dodatek.
Pracownik może porzucić pracę gdy...
Możliwość taka istnieje np. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Autor jest prawnikiem w kancelarii prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


-1 spadek
2015-05-15 10:22:18 195.90.106.* | natka734
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [0]
Pracodawca jest instytucją kultury „A”. W marcu br otwarto nową instytucję kultury „B”. Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze połączenia instytucji „A” i instytucji „B” w wyniku czego powstanie instytucja „C” która po połączeniu uzyska wpis do rejestru instytucji, nowy NIP i REGON. Przyjmie nazwę taką samą jak instytucja „B” Nie ma jeszcze uchwały o połączeniu. Na spotkaniu z pracownikami instytucji „A” zaproponowano części pracownikom przejście na mocy art. 23’ KP do instytucji „B” z gwarancją 12 miesięcy zatrudnienia. Pozostałym pracownikom (pozostającym z racji pełnionych funkcji do czasu zamknięcia instytucji) zaproponowano przejście w wyniku połączenia do instytucji „C” bez takich gwarancji na mocy uchwały. Czy takie przejęcie części załogi jest zgodne z przepisami? Czy można przejąć część załogi do instytucji która de faco musi się zamknąć z chwilą podjęcia uchwały o połączeniu? Czy można jednym pracownikom proponować zatrudnienie z gwarancjami a innym już nie? Czuję się pracownikiem dyskryminowanym i nierówno traktowanym. Co powinni zrobić ci pracownicy?
2015-04-28 21:13:58 91.206.210.* | Marta G-a
Witam Czy moge dostac wypowiedzenie zmieniajace warunki pracy i placy bedac na 1/2 etatu po powrocie z urlopu macierzynskiego?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-29 13:02:55 91.206.210.* | Marta G.
Oczywiscie zawnioskowalam wczesniej o skrocenie wymiaru czasu pracy z calego do 1/2 etatu aby skorzystac z ochrony przed zwolnieniem. Nadmienie, ze pracodawca nie bankrutuje i nie likwiduje dzialalnosci.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-04 13:46:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc jeśli nie minęło 12 miesięcy tej ochrony z art. 186'8 to ochrona dotyczy zarówno kwestii wypowiedzenia zmieniającego jak i definitywnego.

ALE jeśli pracodawca podlega ustawie o zw. grupowych (zatrudnia min. 20 osób) to jest to możliwe.
2015-04-12 23:53:44 95.49.94.* | majra
Witam na wstepie napisze ze prosze mi wytlumaczyc jak krowie na miedzy,
Niedawno dowiedzialam sie ze firma w ktorej pracuje zostala sprzedana, ja jestem zatrudniona na umowe o prace na czas okreslony do marca 2016 r, w zwiazku z tym mam pytania:
-czy nowy właściciel firmy może mi zmienić warunki zatrudnienia,?
-kiedy powinnam sie o zmianie warunkow dowiedziec zanim zostanie przedstawione mi to na pismie?
-czy jesli dostane wypowiedzenie zmieniajace i nie bedzie dla mnie korzystne to ile mam czasu (dni) na odpowiedz ze zgadzam sie na warunki lub nie?i czy w tym czasie jesli sie nie zgodze ale moj pracodawca jeszcze o tym nie wie bo go nie poinformowalam moge pojsc na zwolnienie L4 i ciagnac je , az skonczy mi sie umowa ta jeszcze przed zmiana , czy w zaden sposob mnie nic nie ratuje to zwolnienie?

prosze napisac mi co mam zrobic bo warunki ktore teraz mam zmienia sie na msxa na moja niekorzys. Dziekuje i pozdrawiam.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-20 01:13:31 83.26.172.* | nrfegrom
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [5]
Mam pytanko , wiem ,że pracodawca chce mi przekazać wypowiedzenie zmieniające, i informuje mnie ,że jeśli go nie odbiorę z biura to zmieni się ono automatycznie na definitywne, czy jest to prawdą ??
Nie powinno to być tak ,że jeśli po nie nie przyszedłem to powinni mi je wysłać pocztą?
2015-03-20 11:18:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest Pan obecnie w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ? Na ZLA, u. bezpłatnym, u. wychowawczym ?

Na pewno w. zmieniające nie zmienia się w w. definitywne na skutek jego nieodebrania, oba rodzaje wypowiedzeń podlegają tym samym zasadom składania. Różne są jedynie ochrony pewnych pracowników przed tymi wypowiedzeniami.
2015-03-20 12:39:04 83.26.172.* | nrfegrom
Nie nie jestem , pracuje normalnie , tylko do biurowca się nie zgłosiłem , tzn powiedzieli mi ,że mam przyjść to odebrać , a jak nie odbiorę to zmieni się w definitywne
2015-03-20 18:06:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W zakresie prawa pracy w tej sytuacji- tak jak napisałem- nie zachodzi tu zmiana automatyczna. Taka zmiana zachodzi wtedy, gdy pracownik który JUŻ wypowiedzenie zmieniające otrzymał w odpowiednim terminie złożył oświadczenie, że nowych warunków nie przyjmuje- czyli w trybie art. 42 KP.

No i to, że wezwanie do stawienia się na w oznaczonym miejscu zakładu pracy jest poleceniem służbowym, więc należało je wykonać.

Reszta w tej opisanej sytuacji to już kwestia raczej klasy i elegancji.

Bo mamy sytuację, w której wypowiedzenie jeszcze NIE zostało przedłożone. Pracodawca po prostu taką 'szantażującą' motywację pracownika do wykonania polecenia służbowego mógł zastosować dopiero, gdyby pracownik nie stawił się na wezwanie. Choć wtedy mógł się pofatygować po prostu na stanowisko pracy pracownika.

Inna rzecz, że takie unikanie odebrania wypowiedzenia też jest mało poważne. Bo jak napisałem- równie dobrze ktoś z biurowca może się pofatygować, więc chyba ganianie się po zakładzie nie wchodzi w rachubę.


Niewykonywanie poleceń służbowych owszem może być podstawą wypowiedzenia definitywnego. Jednorazowe- moim zdaniem nie. No chyba, że już wypowiedzenie zmieniające byłoby spowodowane takim wcześniejszym postępowaniem pracownika.

Wracając znów do kwestii formalnych- skoro wypowiedzenie nie zostało wręczone, to nie ma kwestii jego 'zamiany'- bo nie weszło ono do obrotu. Po prostu będzie wręczone inne.

Jeszcze jedno- jeśli w ogóle w zakładzie jest od dawna przyjęty taki system, że dokumenty wręcza się w biurowcu pracownikom wzywanym oficjalnie w czasie ich dniówki- to właściwie takie wezwanie w Pana przypadku oznacza, że miał Pan możliwość się z nim zapoznać, czyli że de facto je złożono.

Reasumując- należy jak najszybciej pojawić się i odebrać pismo, by wiedzieć na czym się stoi- czyli np. jaki jest bieg wypowiedzenia.
2015-03-21 13:29:47 83.27.207.* | nrfegrom
Wypowiedzenie odbiorę w poniedziałek , a niestety w miejscu gdzie pracuje niema możliwości odebrania go w trakcie pracy, i tak samo nikt z biura niema możliwości dostarczenia go na moje miejsce pracy w żaden sposób.
2015-03-23 13:31:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc jest taka u Was specyfika formalno-logistyczna, że jest się wzywanym w czasie pracy do innej części zakładu. W tej sytuacji pracodawca może przyjmować, że data złożenia wypowiedzenia to data pierwotnego wezwania- skoro w tym czasie świadczył Pan normalnie pracę.
2015-02-22 17:14:24 109.196.46.* | gosc1234
Witam. Pracuje w firmie 19 lat pracodawca wreczyl mi wypowiedzenie umowy na czas nieokreslony dotyczy to zmiany warunkow z pelnego etatu z przejsciem na pol etatu w tym ze pol roku bede pracowac na pol etatu a drugie pol na pelny etat w sezonie grzewczym Wiaze sie to z redukcja etatow i kas.prosze o szybka odpowiedz
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-23 13:43:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odpowiedź na pytanie o co ?
Chce się Pan odwoływać, czy po prostu nowych warunków nie przyjąć tj. doprowadzić do zmiany wypowiedzenia zmieniającego na definitywne ?
2015-02-12 07:34:48 109.243.141.* | Potempa
Mam pytanie-pracodawca przedstawił aneks do umowy o pracę,obniżający grupę zaszeregowania.Pytanie brzmi czy czy to już jest wypowiedzenie zmieniające.Drugie pytanie-czy w razie niezgody z mojej strony na wypowidzenie zmieniające,które przekształci się w wypowiedzenie definitywne mam prawo do odprawy indywidualnej,umowa jest na czas nieokreślony,w firmie pracuję 12 lat.Dziękuję za odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-12 10:34:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Aneks jest materialnym potwierdzeniem zmian jakie wchodzą do umowy w efekcie porozumienia stron. Należy to traktować więc właśnie jako ofertę pracodawcy porozumienia stron w tym zakresie.

Wypowiedzenie zmieniające podlega obostrzeniom co do treści- tak jak definitywne musiałoby wskazywać na powód, podstawę prawną, tryb odwoławczy itp.

Zwracam uwagę, że czasem zdarza się taka konstrukcja pisma, że łączy ono dwie czynności- ofertę porozumienia stron, a w razie jej nieprzyjęcia- od razu wypowiedzenie zmieniające. Musi to jednak z treści wynikać.

Na porozumienie nie musi się Pan godzić.

Co do odprawy w razie wypowiedzenia zmieniającego nieprzyjętego- nie ma automatyzmu. Tj. ani zapisu, że w takiej sytuacji z automatu brak prawa do odprawy, ani że zawsze prawo do odprawy wtedy jest.


Po prostu często w takiej sytuacji gdy pracodawca odprawy nie wypłaca- pracownik dochodzi jej w sądzie pracy, a ten rozstrzyga indywidualną sprawę.
Bo inna jest sytuacja, gdy pracownik odrzuca np. obniżenie wynagrodzenia o 5%, a inna gdy odrzuca zmianę miejsca pracy na drugi zakład położony 89 km od obecnego....

Ma też znaczenie to, czy zwolnienie to jest indywidualne, czy w ramach grupowego. chodzi o kwestię wyłączności przyczyn zakończenia stosunku pracy po stronie pracodawcy.

Orzecznictwo jest bogate. Pierwsze z brzegu:
SN w wyroku z 4 lipca 2001 (I PKN 521/00)
SN w wyroku z 12 sierpnia 2009 (II PK 38/09)

artykuł:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/prawo;do;odprawy;w;razie;wypowiedzenia;zmieniajacego,138,0,165514.html
2015-02-02 23:48:23 78.10.52.* | Zagrożony
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Witam.
Czy pracodawca aby wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki umowy (zmiana stanowiska, obniżenie pensji) musi mieć (i podać na piśmie) przyczynę zmiany stanowiska? Czy mają tu zastosowanie przepisy KP dot. np konieczności podania powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony? Czy też panuje tu pełna dowolność i pracodawca może w każdej chwili bez ważnej przyczyny zrobić np. z dyrektora szeregowego pracownika?
2015-02-03 09:37:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie zmieniające podlega generalnie takim samym zasadom jak wypowiedzenie definitywne. Zatem w przypadku umowy bezterminowej konieczne jest podanie przyczyny. Brak przyczyny, przyczyna nieprawdziwa - jak najbardziej mogą być podstawą odwołania od wypowiedzenia z powodu nieprawności.

Nowe stanowisko też nie może być zupełnie dowolne- musi odpowiadać wykształceniu pracownika, jego kompetencjom. Czyli nie może wymagać nowych, wyższych kompetencji, ani drastycznie degradować ze względu na kwestie typu współżycie społeczne, mobbing itp.

Naruszenie ww zasad też kwalifikuje wypowiedzenie zmieniające jako nieprawne.

Podstawa- art. 42 oraz 8, 18'3a, 18'3b KP.
2015-01-30 22:14:10 87.207.250.* | Kasiarka
Witam,może napisze bardziej skladnie. Po prostu bardzo zdenerwowala mnie zaistniała sytuacja. Za co z góry przepraszam, bo nie opisałam tego dokładnie. Inaczej umawialam się z dotychczasowym pracodawcą.

Mój szef w związku z tym,iż zamyka działalność przenosi ja na żonę. Właściwie nastąpi to 29.02.2015 - przeniesienie. Miał mi po prostu rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ale skorzystał z prawa "oddania mnie" i tym samym nie ponosi kosztów za 3 miesiące wypowiedzenia. Ja nie chce być pod kierownictwem jego żony. W poniedziałek otrzymam pismo,w którym informuje mnie o przejęciu. Mam 2 miesiące na to,by zrezygnować z umowy. Pisze tam również,że jeśli się nie zgadzam na te zmiany,mogę zrezygnować z umowy z 7 dniowym uprzedzeniem bez okresu wypowiedzenia . I teraz moje kolejne pytanie, czy wypowiedzenie nastąpi z mojej strony,czy ze strony pracodawcy,jeśli się na to nie zgodzę?, chciałam po prostu po macierzyńskim udać się na zasiłek dla bezrobotnych.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za pomoc.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-31 10:04:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę pisać w wątku tj. pod ostatnią odpowiedzią, bo staje się to nieczytelne, a ja nie mam powiadomienia o kolejnym wpisie.
------------
No więc jest to ta ostatnia sytuacja z art23'1 KP. Nie jest to wypowiedzenie zmieniające. Jest to informacja dla pracowników, do której pracodawca jest zobowiązany.
I rzeczywiście są 2 miesiące na podjęcie decyzji pracownika czy w tej okoliczności 'zostaje', tyle że wtedy:
- rozwiązanie stosunku pracy następuje w ciągu 7 dni, nie ma okresów wypowiedzenia takich jak w sytuacji normalnej.
- skutki prawne są takie*, jak w przypadku definitywnego wypowiedzenia ze strony pracodawcy- czyli bez negatywnej konsekwencji dla treści św. pracy , zasiłku dla bezrobotnych (tyle, że przecież i tak ma Pani zasiłek macierzyński)
*tyle, że orzecznictwo sądowe wcale tak nie mówi. Np. nie daje to z automatu prawa do odprawy pracowniczej z ustawy o zw. grupowych, a tylko w sytuacji gdy zmiana pracodawcy wiąże się z drastycznymi zmianami warunków płacy i pracy.
- może Pani doczekać do końca macierzyńskiego, zdecydować o wychowawczym lub po upływie ww 2 miesięcy po prostu rozstać się z 'nowym' pracodawcą na ogólnych zasadach tj. za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, tyle że wtedy już z konsekwencją dla zasiłku dla bezrobotnych.
2015-01-31 11:35:29 87.207.250.* | Kasiarka
Witam,
Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za zamieszanie :). Nie pomyślałam a faktycznie staje się to wszystko nieczytelne dla Pana.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-02 13:52:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A proszę.
Co do 'porządku' na forum- chodzi bardziej o innych forumowiczów, którzy też z niego korzystają w taki 'ukryty' sposób- tj. nie zadają swego pytania, jeśli mają przejrzyste informacje w sprawie identycznej jak swoja.
2015-01-30 18:08:56 87.207.250.* | Kasiarka
Witam,
Pracodawca wręcza mi wypowiedzenie warunków pracy, likwiduje działalnośc, jestem na urlopie macierzyńskim. Nie zgadzam się po prostu na przejęcie mnie przez nowego pracodawcę. Mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia,który można skrócić do 1 miesiąca(tak mi się wydaje). Czy pracodawca wysyłając takie pismo a ja nie godząc się z tymi warunkami mam mimo wszystko okres wypowiedzenia 3 miesięczny,czy taki jak ustali pracodawca? I czy należy mi się wypłata z tytułu takiego wypowiedzenia.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-30 20:45:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
???

Jakiś egzotyk.
Albo jest likwidacja/upadłość pracodawcy i wtedy następuje wypowiedzenie definitywne- rzeczywiście możliwe w czasie np. u. macierzyńskiego, albo są INNE zmiany u pracodawcy takie jak likwidacja stanowiska, oddziału, filii- co jest podstawą wypowiedzenia zmieniającego np. stanowisko, czy miejsce pracy- ale dopiero PO zakończeniu u. macierzyńskiego i powrocie do pracy- bo trwa ochrona z art. 41 KP.

Co ma do tego jakiś inny pracodawca ? Nie można drogą wypowiedzenia zmieniającego zmienić pracownikowi pracodawcy. To nie niewolnictwo. Jest coś takiego jak oddelegowanie (na maks. 3 mc)- bez zmiany umowy.

Zupełnie inny pracodawca może pojawić się na zasadzie umowy trójstronnej Pani, obecnego pracodawcy i potencjalnego nowego- gdzie na zasadzie porozumienia stron za Pani zgodą przejdzie Pani do innego pracodawcy. Albo na zasadzie takiej, że po prostu nabywa całe przedsiębiorstwo lub tę część, w której jest Pani zatrudniona, ale z mocy prawa i na zasadzie art. 23'1 KP po prostu przejmuje wszelkie obowiązki wobec pracownika- czyli wszelkie zmiany w pani przypadku są możliwe dopiero po powrocie z urlopu, a info o zmianie pracodawcy pracownicy mają albo na piśmie albo od swoich ZZ.
2015-01-27 13:03:02 83.14.95.* | Maniek948
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Otrzymałem wypowiedzenie zmieniające z pełnego etatu (umowa na czas nieokreślony) czasu pracy i płacy. Złożyłem odwołanie do sądu. O co mogę się starać w sądzie?
1. O uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
2. Odszkodowanie?
Czy mogę starać się o obydwa punkty tzn. bezskuteczność i odszkodowanie w wysokości 3-krotności pensji?
2015-01-27 18:05:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od tego, czy z wyrokiem Sąd zdąży do upływu okresu wypowiedzenia.
Jeśli tak- uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o odszkodowanie
Jeśli nie- o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

Co do zasady żądanie powinno być już zawarte w odwołaniu- czyli podjęta decyzja przez pracownika, czy chce zostać, czy uzyskać gratyfikację.

Szczegóły już zależą od tego, na czym polega nieprawność wypowiedzenia.

Więcej- art. 44 i dalsze KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace
2014-11-27 10:07:30 kacia21d
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Witam!!
Zostało mi wręczone wypowiedzenie warunków pracy w zakresie wymiaru czasu pracy z całego etatu na 1/4,czy jężeli napiszę oświadczenie odmawiające to jakie będzie wypowiedzenie?dalej z winy pracodawcy??i czy odrazu będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych??
2014-11-27 10:17:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak już w tym wątku napisano- nieprzyjęcie nowych warunków (uwaga na termin) przez pracownika ma skutek taki, jakby pracodawca od razu wręczył wypowiedzenie zwykłe- definitywne.
Czyli nie wpływa to negatywnie na kwestię zasiłku dla bezrobotnych, ani na zapisy w świadectwie pracy.

Zatem prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie od 8 dnia po rejestracji z PUP, o ile inne warunki jego uzyskania zostaną spełnione.
2014-08-21 16:14:28 81.190.119.* | Wic
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Witam, a co w przypadku, kiedy Pracodawca zmienia miejsce pracy pracownikowiNie ma dogodnego dojazdu, a po konsultacjach Pracodawca nie wyraża chęci na żadne ułatwienia, wręcz zapowiada, że jak zasłużę to dostanę dotychczasowy samochód na dojazdy, który do tej pory jest moim stałym narzędziem pracy. Może być tak, że jak nadejdzie czas pracy w nowy miejscu to poprostu nie będę miał jak dojechać. Sam już nie wiem co dalej... Muszą być jakieś przepisy na takie zagranie Pracodawcy.
2014-08-21 21:41:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak jak napisano w artykule przewodnim do wątku:

- można nowych warunków nie przyjąć i po upływie okresu wypowiedzenia umowa się rozwiąże
- można się odwołać od wypowiedzenia do sądu pracy na zasadach ogólnych wskazując na jego nieprawność, ze względów formalnych- np. nieprawdziwość powodu ( dotyczy umowy bezterminowej ), sprzeczność z zasadami współżycia - czyli np. to, że chodzi o coś w rodzaju szykany, celowo nowe warunki mają być takie, by pracownik ich nie przyjął albo nie był w stanie pracy na nowych warunkach wykonywać. Totalny brak dojazdu można za taki uznać....
2014-03-18 18:38:25 83.29.12.* | Kris231
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Jeśli pracodawca zmieni mi system czasu pracy z 24 godzinnego na 12-to godzinny a ja nie podpisze porozumienia i skutkiem tego zostanę zwolniony czy mam szansę na odprawę?
2014-08-21 21:24:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Nieprzyjęcie przez pracownika warunków wypowiedzenia zmieniającego co do zasady mają skutek prawny taki, jakby od razu było to wypowiedzenie definitywne. Oczywiście w razie odmiennego zdania co do prawa do odprawy sąd pracy może w jednostkowym przypadku stwierdzić, że nowe warunki są na tyle nie gorsze, że odmowa jest strategiczna, wskazuje na to, że przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży również po stronie pracownika, co wyklucza jego prawo do odprawy pracowniczej w przypadku zwolnienia indywidualnego.

Tyle, że pisze Pan o porozumieniu zmieniającym. Brak akceptacji w tej sytuacji nie zmienia niczego, nie powoduje przecież rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie uzyskał swego zamiaru porozumieniem, to może to uzyskać właśnie wypowiedzeniem zmieniającym. Ale to jest osobna czynność prawna.
2014-02-09 20:21:44 89.72.166.* | Nathan887
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [4]
A co w przypadku kiedy dostałem zmianę warunków pracy i płacy (inne stanowisko i obniżka pensji) i nie wyraziłem zgody. Pracodawca przygotowuje teraz wypowiedzenie zmieniające. Jeżeli oświadczę że go nie przyjmuję to z czyjej winy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy? Problem jest dla mnie istotny gdyż pracodawca dawniej wydał mi pismo które mówi iz po wykonaniu określonej pracy otrzymam nagrodę wysokości X pensji pod warunkiem iż będę w stosunku pracy z pracodawca po zakończeniu tych prac lub pracodawca sam z własnej woli mnie zwolni wcześniej. Teraz pracodawca twierdzi że jeżeli nie zaakceptuje zmiany stanowiska a co za tym idzie obniżenia wynagrodzenia to kwota nagrody ta mi się nie należny. Argumentuje to niewielka w jego mniemaniu zmianą. W mojej ocenie stanowisko jest niższe(prestiż) i co za tym idzie niższe jest wynagrodzenie które wynika z regulaminu pracy i kategorii zaszeregowania tego nowego stanowiska. Jaka jest moja sytuacja? Czy istotnie maja prawo wypowiedzieć mi pracę z mojej winy i nie wypłacić należnej nagrody?
2014-02-10 11:25:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Uściślijmy- najpierw dostał Pan ofertę porozumienia (stron) zmieniającego, nie zgodził się Pan, więc teraz otrzyma Pan wypowiedzenie zmieniające. Na nieprzyjęcie nowych warunków jest czas do połowy jego biegu, bieg taki, jak w przypadku wypowiedzenia definitywnego Pana obowiązujący (zależy od stażu zakładowego lub rodzaju umowy).

Co do zasady nieprzyjęcie nowych warunków z wypowiedzenia rodzi konsekwencje prawne takie, jakby od razu było ono wypowiedzeniem definitywnym co wynika wprost z art.42, par.1 KP. Dotyczy to długości okresów wypowiedzenia, dni wolnych na poszukiwanie pracy, wykorzystania urlopu itd. treści św. pracy, prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie przesądza to jednak w 100% o braku winy pracownika, wina jest kategorią mniej mierzalną i tak jak w przypadku prawa do odprawy pracowniczej w sytuacji nieprzyjęcia nowych warunków pracy/ płacy przy zwolnieniach indywidualnych niezbędna jest brak współwiny pracownika- często orzekać musi sąd pracy.
Reasumując- w razie nieprzyjęcia przez Pana nowych warunków i gdy przed upływem biegu wypowiedzenia owa praca mająca być podstawą premii zostanie zakończona, a premia niewypłacona- pozostanie pozew do sądu pracy, wcześniej ewentualnie wezwanie przedsądowe do zapłaty.
2014-02-11 18:50:42 89.72.166.* | Nathan887
Czyli Sytuacja nie je taka jednoznaczna ze pójdę do sądu i sąd orzeknie że firma winna mi wypłacić te nagrodę. Dla jasności mojej wcześniejszej wypowiedzi wkleję cytat z dokumentu który dostałem: "wspomniana nagroda będzie przysługiwać także wówczas gdy w okresie od dnia doręczenia niniejszego pisma do dnia wykonania ww. prac ( orzeczenie właściwego komitetu o wykonaniu powierzonego zadania) Pracodawca rozwiąże stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron jeżeli inicjatorem zawarcia takiego porozumienia będzie Pracodawca bez względu na to, czy stosunek pracy będzie trwał w dniu zakończenia ww. prac. Nagroda jednak nie będzie przysługiwać jeżeli w tym okresie stosunek pracy zostanie rozwiązany przez Pana lub z Pana inicjatywy lub złoży Pan w tym okresie pismo mające na celu rozwiązanie Umowy o pracę. W celu uniknięcia wątpliwości , wynagrodzenie to nie będzie przysługiwać także w przypadku rozwiązania w tym okresie umowy o pracę przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pracownika tj w trybie art.52 KP) Czy taki zapis coś zmienia? Będę wdzięczny za odpowiedź.
2014-02-12 12:00:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, zmienia tj. rozwiewa wątpliwości. Zapisy z dokumentu jasno dotyczą kwestii winy tylko w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego ( art. 52 KP ). W każdym innym nie odnoszą się do kwestii winy, tylko strony inicjującej rozwiązanie umowy.

Pana sytuacja jest pierwszą wymienioną w cytowanym dokumencie tj. 'Pracodawca rozwiąże stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia'. To, że nie było to początkowo wypowiedzenie definitywne, tylko zmieniające, które stanie się definitywnym nie zmienia strony wypowiadającej umowę.

Więc w razie niewypłacenia sąd nie będzie musiał roztrząsać kwestii winy, a jedynie kwestię techniczną tj. braku premii mimo jasnego zapisu w dokumencie ją regulującym.
2014-02-13 21:02:36 89.72.166.* | Nathan887
serdecznie dziękuje za odpowiedz, bardzo mi Pan pomógł.
2014-01-09 13:01:04 Miroslaw777
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
Czyli mam prawo wypowiedzieć umowę o prace?
Pracodawca nie wydał mi aneksu do umowy oraz nie zastosował porozumienia zmieniającego. Okres wypowiedzenia w moim przypadku 3 miesiące musi byc zachowany? Czy jest możliwość na podstawie zmiany harmonogramu pracy (wprowadzono nam zmianę od początku roku) ubiegać sie o rozwiązanie umowy bez zachowania okresy wypowiedzenia?
2014-01-09 13:28:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzieć- zawsze, nawet bez powodu, a więc i bez związku z tą sytuacją.
Okres wypowiedzenia musi być zachowany, taki jaki Pana obowiązuje. Można też złożyć ofertę porozumienia stron w celu rozwiązania umowy w dowolnym terminie.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia- czyli 'dyscyplinarka' dla pracodawcy z art. 55, par. 1'1 KP wymaga zajścia ciężkiego, świadomego, zamierzonego naruszenia przez pracodawcę swoich obowiązków. W Pana sytuacji raczej tak nie jest, bo chodzi o uchybienia formalne bardziej. W ogóle pracodawca ma świadomość tego, co jest w Pana umowie ?
2014-01-09 00:36:59 Miroslaw777
Re: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [1]
A czy moge zarządać wypowiedzenia pracy, jesli pracodawca zmiania czas pracy z 4 na 5 brygadowy a ten wczesniejszy mam zapisany w umowie o prace?
2014-01-09 11:09:18 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.
Skoro pracodawca zapis o systemie czasu pracy zawarł w umowie ( a nie musiał ), bo czyni się to w :
- regulaminie pracy
- układzie zbiorowym
- obwieszczeniu, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie jest zobowiązany do wydawania regulaminu pracy

to wymaga to zmiany umowy. A umowę można zmienić :
- za porozumieniem stron (porozumienie zmieniające), czyli wymaga to bezpośredniej zgody pracownika na ofertę pracodawcy lub - wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy zgodnie z art. 42 KP,

W tym drugim wypadku:
- nowe warunki mogą wejść w życie dopiero po okresie wypowiedzenia obejmującym tego pracownika ( co zależy od rodzaju umowy i stażu zakładowego )
- pracownik do połowy biegu tego wypowiedzenia może zgłosić nieprzyjęcie nowych warunków
- umowa wtedy rozwiązuje się po upływie całego okresu wypowiedzenia, z konsekwencjami ( w tym zapis w świadectwie pracy ) takimi, jakby od początku było to wypowiedzenie definitywne.

Jedynie w zakresie odprawy pracowniczej nie ma tu tych konsekwencji wprost- tzn. jeśli w ogóle pracodawca "podpada" pod ustawę o odprawach i zwolnienie ma charakter indywidualnego- wtedy czasem odmowa nowych warunków może być uznana za współwinę rozwiązania umowy, a więc pozbawia prawa do odprawy.
Najnowsze wiadomości