Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Od dziś możliwe niższe opłaty komornicze

2010-06-17 08:40

Od dziś możliwe niższe opłaty komornicze

Od dziś możliwe niższe opłaty komornicze
[fot: Khz/Dreamstime]

1/2

Możliwość składania do sądu przez dłużnika wniosku o obniżenie opłaty z egzekucji komorniczej przewiduje nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która dziś weszła w życie. Komornicy zapowiadają zaskarżenie tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm uchwalił zmiany w połowie lutego 2010 r. Według wprowadzonych przepisów dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłaty w terminie siedmiu dni, od kiedy dowiedział się o ściągnięciu opłaty albo od wezwania do jej uiszczenia.

Zgodnie z ustawą wnioski o obniżenie opłat sąd rozpatruje uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Do składanych wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, mówiące o skardze na czynności komornika. Wniosek będzie rozpatrywany przez sąd rejonowy, przy którym działa dany komornik.


Po nowelizacji podstawowa stawka opłaty komorniczej nie uległa zmianie i wynosi 15 proc. wyegzekwowanej kwoty, zaś 8 proc., jeśli dług jest ściągany z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę. Od czwartku 8 proc. stawka obowiązuje ponadto, jeśli dług jest ściągany także ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych.

Nowelizacja, szczególnie we fragmencie dotyczącym miarkowania opłat, budziła kontrowersje już na etapie prac legislacyjnych. Podczas przygotowywania ustawy wskazywano, iż sądy mogą sobie nie poradzić z przypuszczalnie dużą liczbą wniosków o obniżenie opłat, a procedura może wydłużyć egzekucje.