Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Jak banki zabierają mieszkania

2009-02-18 06:30

Jak banki zabierają mieszkania

Jak banki zabierają mieszkania
[fot: Fantasista/Dreamstime.com]

Przez media przytoczyły się informacje, że niebawem banki zaczną masowo licytować mieszkania swoich klientów. Ze względu na bardzo drogiego franka oraz pogarszającą się sytuację na rynku pracy, przybywać będzie osób niespłacających kredytów. Money.pl jednak uspokaja - bank nie może ot tak zabrać klientowi nieruchomości.

Przede wszystkim można założyć, że większość osób zadłużonych w walutach obcych dotrwa - regularnie spłacając raty - do czasu ponownego umocnienia złotego. Kredyty hipoteczne są najsolidniej spłacane i dotychczas liczba zlicytowanych przez banki nieruchomości jest śladowa.

A nawet jeśli dłużnik nie spłaca rat, do licytacji nieruchomości droga jest długa. To dla banku ostateczność. Występuje głównie w sytuacji, kiedy kredytobiorca uchyla się zarówno od spłacania kredytu, jak i kontaktu z bankiem.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli bank już zdecyduje się na ostateczne środki, to za długi odpowiadamy całym majątkiem, nie tylko mieszkaniem, pod hipotekę którego się zadłużyliśmy. Jeśli mamy drugą niezadłużoną nieruchomość, również ona może iść pod młotek.
PAP/EPA

Jednak dopóki klient spłaca kredyt, dla banku jest wiarygodny, mimo słabego złotego i taniejących mieszkań.

- W Polsce nie ma problemu wysokooprocentowanych, ryzykownych kredytów "subprime" udzielanych osobom bez zdolności kredytowej. Jednak spowolnienie gospodarcze oraz osłabiający się złoty przyczynia się pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie wzajemna wymiana informacji i współpraca między bankami a ich klientami. Jasne, otwarte negocjacje, zniwelują problemy wynikające ze wzrostu obciążeń kredytowych - radzi Marta Chmielewska-Racławska z Komisji Nadzoru Finansowego.

ZOBACZ TAKŻE:

Wizyta komornika nie będzie niespodzianką. Wcześniej bank będzie kontaktował się z dłużnikiem wysyłając ponaglenia do spłaty. Z pewnością zadzwoni też bankowy windykator.

Reakcja banku na brak spłat kredytu
- Banki mogą dążyć do sprzedaży lub przejęcia mieszkania w trybie egzekucji przewidzianej w kodeksie postępowania cywilnego. Instytucja wypowiada umowę kredytu, wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i po uzyskaniu w sądzie klauzuli wykonalności dokonuje egzekucji przy pomocy komornika. Przy podpisywaniu umowy bank z reguły pobiera oświadczenie od kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Jest to jedno z zabezpieczeń umowy dla banku. Jest to standardowo stosowane rozwiązanie przy podpisywaniu umowy kredytowej. Dla banku jest ono bardzo korzystne ponieważ może dochodzić swoich należności pomijając przechodzenie przez proces sądowy - mówi Michał Kozłowski, prawnik z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.

Dłużnik dowiaduje się o wystawieniu tytułu egzekucyjnego od komornika. Jednak o swoich kłopotach z bankiem będzie wiedział dużo wcześniej.

- Jeśli nie spłaca kredytu instytucja przenosi jego umowę do segmentu trudnych kredytów i z klientem kontaktuje się windykator. Jeśli unikanie spłaty kredytu jest notoryczne, wtedy przy pomocy komornika bank dokonuje egzekucji najpierw z wynagrodzenia, następnie z oszczędności na rachunkach bankowych. Do zajęcia mieszkania dochodzi dopiero w ostateczności - dodaje Michał Kozłowski.

Za długi hipoteczne odpowiadamy całym majątkiem, a nie tylko kredytowanym mieszkaniem. To oznacza, że bank ma prawo do zajęcia całego majątku w sytuacji, gdy zaprzestaliśmy spłaty. Zwykle najpierw bank wysyła ponaglenie wzywające do zapłaty. Z reguły następuje to, gdy dłużnik nie zapłacił już drugiej raty z rzędu.

Pismo ponaglające od banku

W piśmie tym możemy spodziewać się wezwania do uiszczenia rat w terminie od kilku do kilkunastu dni. Jeśli pozostawimy to pismo bez odpowiedzi, należy spodziewać się bardziej drastycznych kroków ze strony banku. Może on wypowiedzieć nam umowę kredytu i doprowadzić do egzekucji długu z udziałem komornika.

źródło: kancelaria Krawczyk i Wspólnicy

Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi zazwyczaj 30 dni. Jeśli podmiot jest zagrożony upadłością to zaledwie 7 dni. Gdy po upływie tego okresu kredytobiorca nie zwróci bankowi pełnej kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami, bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny. Następnie występuje do sądu w celu nadania mu klauzuli wykonalności.

- Bank po wypowiedzeniu umowy zwraca się do sądu. Składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawianemu na podstawie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji. Sąd ma na to 3 dni - zaznacza Agnieszka Golon z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.

Komornik w akcji

Komornik może na przykład sprzedać kredytowaną nieruchomość. Jak wskazują eksperci, w praktyce jednak zanim dochodzi do licytacji, mija sporo czasu.

- Koszty egzekucji bankowej szacuje się na około 30 procent wartości kredytu. Poza tym odzyskiwanie należności, sprzedaż mieszkania itd. są długotrwałym procesem - mówi Agnieszka Nierodka z Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

W przypadku licytacji mieszkania lub domu biegły szacuje wartość tej nieruchomości. Na pierwszej licytacji najniższa cena, za którą nieruchomość może zostać sprzedana (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

- Jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie tej sumy. Cena ta jest najniższą, za którą można sprzedać nieruchomość w drodze licytacji komorniczej - tłumaczy Agnieszka Golon.

W przypadku bezskuteczności licytacji jest ona ponawiana i dopiero po dwóch nieskutecznych licytacjach bank, jako wierzyciel, ma prawo do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia.

Ochrona rachunków

Egzekucją komorniczą mogą zostać objęte także pensja, ruchomości, świadczenia emerytalno-rentowe, rachunki bankowe dłużnika. Wyjątkiem są tutaj rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowe lokat oszczędnościowych. Środki pieniężne znajdujące się na powyższych rachunkach, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (a więc ponad 9 tys. złotych brutto).

ZOBACZ TAKŻE:

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik dostarcza stosowne zawiadomienie do pracodawcy, który zobowiązany jest do przelewania co miesiąc części pensji na konto komornika. Zajęta może zostać połowa wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest minimalna pensja, czyli kwota w wysokości 1126 złotych brutto. Zmiana pracodawcy nic nie da, gdyż szef jest zobowiązany do wpisania odpowiedniej informacji o egzekucji komorniczej w świadectwie pracy.

Rachunki małżonków
Po wystawieniu tytułu wykonawczego można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Jednak małżonek dłużnika ma możliwość obrony w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, czykorzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Wstrzymać egzekucję

Jeśli komornik rozpoczął egzekucję można próbować wstrzymania tych działań. W tym celu należy złożyć wierzycielowi propozycję zawarcia ugody w spłacie zadłużenia, z jednoczesnym zawieszeniem lub umorzeniem przez niego egzekucji. We wniosku o zawarcie ugody powinno się zaproponować jakąś kwotę tytułem dobrowolnej spłaty.

Ponadto można wskazać, że w mieszkaniu zamieszkują osoby, które podlegają ochronie w razie eksmisji, co może spowodować, iż licytacja skończy się bezskutecznie. Jeśli dłużnik jest w stanie spłacić zaległości oprócz wpłat do proponowanej ugody można zaproponować, że całkowitą spłatę zobowiązania. Bez zgody wierzyciela na zawieszenie egzekucji, komornik prowadzić będzie działania zmierzające do licytacji nieruchomości.

tagi

umowa, kredyt, dług, bank, hipoteczny, komornik, wierzyciel, windykator, bankowy tytuł egzekucyjny

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-01-09 12:02:54 91.201.122.* | doswiadczony
Re: Jak banki zabierają mieszkania [0]
Ja nim straciłem mieszkanie potrwało to 4 lata od momentu zaprzestania spłaty rat kredytu hipotecznego (bank Millenium) oraz czynszu. Bank wypowiedział mi umowę po 2 latach braku wpłat, kolejne dwa lata czekałem na zlicytowanie mieszkania. Obecnie jest już nowy właściciel, wyprowadziłem się po tygodniu dla świętego spokoju.
Nie czytajcie porad że macie prawa jakieś itd. bo w teorii macie, ale nowy właściciel może uprzykrzyć wam życie, niby nie ma prawa remontu itd., póki tam mieszkasz tzn. jesteś zameldowany, ale to tylko fikcja. Wejdzie Ci z remontem zmieni zamki itd. i co zrobisz?nic. Policja nie pomoze. Możesz złozyc pismo do sadu ale nim to rozpatrza i kaza zaprzestać remontu czy nękania minie miesiąc, dwa trzy a może i dłużej a wy w tym czasie będziecie mieli dość.Lepiej się dogadać i nie cwaniakowac, no chyba ze masz 2m, miesnie jak szwarceneger i kolegow podobnych to może wam naskoczy nowy wlasciciel:) Nim nowy lokator się wprowadzi, musi na początek wskazać ci lokal zastpeczy o wielkości min. 5m2 na jedna osobe z dostepm do wody i wc (może być na korytarzu), jeśli nie masz gdzie mieszkac. Jeśli nei znajdzie wówczas miasto ma pol roku na znalezenie lokalu zastępczego 5m2, jak wyżej. Chyba ze jesteś bezrobotny to masz prawo do socjalnego. Jeśli miasto tez ne znajdzie wówczas mogą dac cie nawet do schroniska dla bezdomnych. Jeśli po tym okresie sam się nie wymeldujesz wówczas sądownie cie wymeldują i eksmitują.
2015-01-09 11:11:38 85.14.94.* | FORUM PRAWNE
Re: Jak banki zabierają mieszkania [1]
mam wypowiedzenie kredytu z Banku Pocztowego czy Bank Pocztowy zabiera mieszkanie ???
2015-01-09 11:34:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest to napisane przecież w artykule przewodnim do tego wątku:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;banki;zabieraja;mieszkania,60,0,428092.html

jeszcze:

http://www.money.pl/forum/blagam-pomozcie-dot-wypowiedzenia-umowy-kredytu-hipotecznego-t2200930.html
2009-03-24 18:00:05 79.173.11.* | kredytobiorca
Re: Jak banki zabierają mieszkania [6]
a Polbank zaczął żądać dodatkowych zabezpieczeń...
2009-03-25 20:14:15 80.238.115.* | okko
Napisz coś więcej bo nie wierzę, he, he
2009-03-25 12:09:15 91.198.194.* | Kwachs
Generalnie ludzie za bardzo się przejmujecie. Zgadza się: banki mają zgodę na poddanie się egzekucji. Ale tak naprawdę to banki mają problem, nie my, kredyciarze - tak należy do tego podejść.

Jeżeli nakręcą spiralę strachu, to same sobie zacisną w ten sposób pętlę na szyi - nikt już nie przyjdzie do banku po kredyt, wartość mieszkań będących zabezpieczeniem spadnie na łep, gospodarka zrobi kolaps, a banki w żaden sposób nie odzyskają swoich pieniędzy, choćby nasyłały armię komorników - bo nie będzie z czego - i w ten sposób banki błyskawicznie położą się na łopatki i zbankrutują. A w mieszkaniu jestem zameldowany. Więc nie będzie łatwo mnie wysiedlić, nawet jeżeli przestanę płacić raty i wypnę się na bank i jego prezesów.
2009-03-27 07:27:59 125.17.98.* | Mav2007
"A w mieszkaniu jestem zameldowany. Więc nie będzie łatwo mnie wysiedlić, nawet jeżeli przestanę płacić raty i wypnę się na bank i jego prezesów. "

To jeszcze moze poweidz jakie ma znaczenie twoje zameldowanie w kwestii wyrzucenia z mieszkania - bo prawo mowi co innego. Ale widocznie ty odkryles jakas tajemna wiedze - prosze, podziel sie nia z nami.

Wieksze znaczenie na starus mieszkania - czy jest wlasnosciowe, czy spoldzielczo-wlas nosciowe - bo to zmienia twoj status.

PS. Zapewne chodzilo Ci o zamieszkanie (zameldowanie jest tylko obowiazkiem administracyjnym, nie ma nic wspolnego z zajmowaniem lokalu, zamieszkiwaniem czy posiadaniem - i nie niesie ze soba zadnych (absolutnie zadnych) praw).
2009-03-27 07:50:58 89.78.20.* | Kwachs
Wyluzuj się chłopie :-)

Chyba, że pracujesz w banku? A może masz bank?

Bankierzy kopią sobie grób. Straszą ludzi, więc teraz nikt już nie przyjdzie po kredyt hipoteczny. Jeżeli ludzie nie będą brali kredytów, to wartość rynkowa mieszkań spadnie na łep na szyję. I banki zostaną same z nic nie wartym zabezpieczeniem, w którym będą sobie mogły zakładać kolejne oddziały :-)

A z człowieka, któremu zabiorą mieszkanie i go zgnoją i tak NIC już nie wyciągną, choćby nie wiem jakie były umowy, weksle i przepisy. Z pustego nawet Salamon nie naleje. Ale tego bankierzy zdają się nie wiedzieć :-)
-1 spadek
2009-03-27 10:12:19 213.158.199.* | morti:)
haha, ten caly 'kwachs' szuka chyba panicznie potwierdzenia na to, ze jest bezpieczny. Oczywiscie, Bank nie jest biurem nieruchomosci i nie na reke mu posredniczyc w sprzedazy etc., ale Chlopie - sam zlozyles wniosek o wpis do hipoteki, zapewne podpisales weksel i deklaracje wekslowa, tak czy inaczej dopadna Cie, nawet jesli mieliby odzyskac polowe z pierwotnej wartosci zabezpieczenia.
Pracuje w Banku i wlasnie takimi niewyedukowanymi jelopami zajmuje sie. Tzn. ich 'nie ich' mieszkaniami.
Narta! ;)
2009-03-27 10:30:46 91.198.194.* | Kwachs
To chyba Ty szukasz potwierdzenia, że jesteś bezpieczny.

No i co z tego, że odzyskasz nawet połowę długu?

Pierwszy bank, który zdecyduje się na wypowiedzenie umowy i zarząda spłaty kredytu w ciągu 30 dni (zgodnie z umową) pierwszy zbankrutuje. A za nim polecą następne. A potem polecą butelki z benzyną. W klimatyzowanym biurze wydaje się, że rewolucja to tylko czytanka z podręcznika historii. Ale historia się powtarza, tylko że jako groteska.

Więc synu, jesteś tak samo "bezpieczny", jak ja.
2009-03-04 10:35:52 193.22.252.* | muse
Re: Jak banki zabierają mieszkania [3]
dziwi mnie, że tak dużo mówi się o kredytach hipotecznych w obcej walucie, jeśli "złotówkowcy" nie są wcale w lepszej wytuacji. Zwykła woda na młyn!!
2009-03-27 07:53:27 89.78.20.* | Kwachs
Mam kredyt złotówkowy i jestem w lepszej sytuacji.

Ratę płacę ciut wyższą, niżbym płacił we franku, ale rata wciąż się obniża, a zadłużenie nie wzrosło, tylko powolutku wciąż spada.
2015-03-10 14:45:23 176.111.126.* | zach
A ja mam kredyt we frankach bo na złotówkowy nie było mnie stać. Rata we frankach na początku wynosiła 1200 a w złotówkach 2000. Więc wówczas mój dylemat wyglądał w następujący sposób: albo biorę we frankach i już nie muszę się tułać po wynajmowanych mieszkaniach, albo nie dostaję kredytu wcale, bo do złotówkowego nie miałam zdolności kredytowej. Dodatkowo żadnego wkładu własnego, ani mieszkania po babci.
2009-03-27 07:59:20 89.78.20.* | Kwachs
Pomyśl, co będzie, jak LIBOR dla CHF się podniesie (a jest tak nisko, że niżej się już nie da).

Zwykle jest tak, że jak stopy dla danej waluty rosną, to i waluta rośnie - nie? Więc wzrosną zarówno odsetki - i będą one naliczane od wyższego zadłużenia niż w momencie zaciągania kredytu - jak też zadłużenie wzrośnie jeszcze bardziej.
2009-03-04 00:36:44 90.141.71.* | henieck
w [0]
w kryzysie kurczy się ilośc pieniędzy w obiegu (wcześniej w ogromnych ilościach wykreowanych z niczego) i z twardej matematyki wynika, że fizycznie nie będzie tylu pieniędzy ile jest potrzebne na obsługę całego zadłużenia jakie istnieje. W tych warunkach jeden na iluś tam nie wydoli i jest to tak samo pewne jak skutek prawa grawitacji.
Więcej na podobne tematy w filmie "money as debt" (do znalezienia w sieci z polskim tłumaczeniem).
2009-02-19 06:02:50 83.11.109.* | acomitam
Re: Jak banki zabierają mieszkania [1]
To jest Polska właśnie, czy III RP w pełnej krasie. Banki robią co chcą, a że to one dyktują warunki w tym naszym biednym, skundlonym kraju, ustawodawca nawet nie spróbuje zmienić tych skrajnie niekorzystnych dla klientów relacji. Ustawodawca nie reprezentuje naszych interesów, tylko interesy różnych grup nacisków, które nas, obywateli, traktują jako źródło własnych profitów, żeby nie powiedzieć przedmiot. Skubią nas banki, skubie ZUS, skubią różne lobbies rolnicze, energetyczne, górnicze, hutnicze..., skarbówka tylko patrzy co by tu jeszcze z nas wycisnąć. I jak taki kraj można nazywać ojczyzną?

A jeśli chodzi o relacje klienta-bank... Z tego co wiem, w taki USA jest zupełnie inaczej. Tam zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest kredytowana nieruchomość i tylko ona. Kiedy więc wartość nieruchomości spadnie poniżej wartości kredytu opłaca się ją po prostu zostawić bankowi. A że banki to najbardziej złodziejskie instytucje we współczesnym świecie, oczywiście po naszym ZUS-ie i skarbówce, więc nie ma się o co martwić.
2009-02-23 11:47:01 88.220.150.* | damiance
Tak w USA jest inaczej, ale też marże są wyższe ponieważ banki ponoszą ryzyko inne niż banki w Polsce.
Generalnie opowieść o złych bankach można przesunąć trochę na inny tor - mianowicie banki zawsze muszą na czymś zarobić bo taki jest system monetarny/ bankowy. A system jest niestabilny, oparty na pieniądzu fiducjarnym (waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. kruszce), której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków) i tzw. rezerwach cząstkowych. Banki z jednej strony udzielają kredytów długoterminowych ale nie mają długoterminowych źródeł finansowania - bo zawsze możesz pójść po swój depozyt i go zabrać. Banki dysponują bardzo małymi rezerwami wolnych środków stąd łatwo o kryzys płynności. Z drugiej strony system taki wymaga ciągłego nadzoru i kontroli, stąd te wszystkie banki centralne, KNFy itp. Ale życie zawsze wyprzedza myśli urzędników.
Ostatecznie jedynym rozwiązaniem jest inny ład monetarny na całym świecie. Taki ład w którym rządy nie mogą wpływać na ilość pieniądza w obiegu ani na jego cenę. Dzisiejsze bagno ma swoje korzenie na początku 20 wieku a może i wcześniej. Do dzisiaj wydaje sie rządzącym że mogą zadekretować dobrobyt i sterować gospodarkami poprzez ustalanie stóp, implementowanie planów antykryzysowych. Ale to wielkie "G".
Pieniądz musi być oparty na realnej wartości i musi być doskonale podzielny - to zapewnia standard złota od którego z biegiem lat państwa odeszły gdyż krępował je w procederze okradania obywateli, w szczególności okradania obywateli poprzez deficyty i inflację.
2009-02-18 22:03:20 91.94.133.* | janek2000
Re: Jak banki zabierają mieszkania [2]
Postępowanie banków jest oczywiście sqrwysyńskie. Ale to jeszcze nie największe sqrwysyństwo, jakie może się zdarzyć w Polsce. Łajdactwem większym jest postępowanie ZUS wobec swoich "dłużników" (w cudzysłowiu, bo ów dług jest sztucznie, przy pomocy odpowiedniego prawa wygenerowany). Otóż ludziom, którzy zalegają ze składkami, ZUS gotów jest zrabować mieszkanie czy dom, czyniąc z nich e facto bezdomnych. ZUS-u nie interesuje, czy ktoś prowadzący działalność gospodarczą zrobi na tą składkę, czy nie - musi płacić. Obojętnie, czy ma z czego, czy nie. To jest dopiero niewolnictwo. Niewolnictwo na miarę czasów starożytnych.
W przypadku zabierania mieszkań przez banki ludziom, którzy nie płacą kredyty, sytuacja jest jeszcze w miarę klarowna. Ktoś kto wziął kredyt, winien go spłacić. A w przypadku tych całych skladek na ZUS? Jeśli ktoś nie ma z czego płacić, to co, ma kraść, by dać haracz ZUS-owi?
Skandalem jest, że coś takiego istnieje w środku Europy.
2009-03-07 22:00:15 BipBlop  [ Portfel ]  [ "Dr No" ]
janek polecam film Aarona Rosso "America from democracy to fasizm" warto.
2009-03-07 22:00:48 BipBlop  [ Portfel ]  [ "Dr No" ]
Aarona Russo oczywiscie
2009-02-18 18:14:49 kubek1978  [ Bywalec forum ]
Re: Jak banki zabierają mieszkania [6]
no to jak się ustrzec przed zagarnięciem prze komornika reszty majątku ??? np. 2-go mieszkania ... Przepisać to wszystko na inną osobę???
Jak to jest w przypadku gdy kredyt biorą rodzice czy synowie/córki biorą odpowiedzialność ???
Ciekawe jak jest w przypadku gdy syn się ożenił czy jego majątek zostanie zlicytowany w razie problemów ze spłatą hipoteki RODZICÓW...
Jak to jest ???
2009-02-18 18:50:46 kubek1978  [ Bywalec forum ]
umowy są fajnie napisane. ... hehehhe niestety teraz ją czytam szczegółowo ...
W jednym punkcie jest zaznaczone ,że zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość kredytowana i jest wymieniona czyli niejako tylko tą nieruchomość mogą mi zlicytować.

Jednak na innej klauzuli w punkcie "kredytobiorca oświadcza" , jest na końcu napisane ,że bank może ZLECIĆ WINDYKACJĘ należnych mu roszczeń podmiotom zewnętrznym.....

czyli proste ..... może wejść mi na majątek i zlicytować resztę majątku jakieś inne mieszkania ,samochody itd.

Pół biedy jeżeli w przypadku "upadku konsumenta" czyli mnie, bank sobie zabierze tylko mieszkanie i zlicytuje. Wtedy i tak jestem na początku spłaty wiec nie wiele bym stracił jednak czy tak jest ??? chyba nie w Polsce ale w USA było tak i banki popadały .

Aż pójdę do jakiegoś prawnika bo mnie to męczy....
2009-02-18 21:20:21 86.140.148.* | kaczordonald
Dokladnie kubek.A to zlecenie windykacji to sprzedaz dlugu.A podmiot zewnetrzny nie bedzie sie cackal.
2009-02-18 19:43:06 89.79.57.* | xvsxgfsdb
Nic nie kumasz to z czego ci zabiorą nie zależy od umowy..... ile wziołeś tyle ci zabiorą plus koszty i odsetki.

Zabezpieczeniem kredytu jest mieszkanie które kupiłeś (bez zabezpieczenia nie dostałbyś kredytu) ale to nie znaczy że jak "zabiorą" ci mieszkanie to masz spokój.

Np. Pożyczasz koledze kasę (100 zł) i dogadujecie się że zabezpieczy to hipoteką na mieszkaniu (wartym 100 zł).

Jak kolega nie odda kasy to idziesz do komornika i wsiadają mu na mieszkanie ale że rynek się zmienił i wartość spadła na 50 zł.

Sprzedali jego mieszkanie za 50 zl. Ale kolega dalej ci wisi 50 zł (bo dostałes dopiero 50) Więc ścigają go dalej za 50 ale czy dostaniesz to nie masz pewności bo już nic mu nie zostało.....

Hipoteka ZABEZPIECZA WIERZYTELNOŚĆ a nie oznacza że tylko z nieruchomości się zaspokajają wierzyciele.

Jak masz pięć mieszkań i jeden kredyt to ci mogą sprzedać 3 i dopiero przestaną bo splacisz co wziołeś.
2009-02-18 21:46:31 kubek1978  [ Bywalec forum ]
...dokładnie i gdym o tym wiedział wcześniej to bym nie brał kredytu.
Dopiero teraz mi sie oczy otwarły ale już za późno trzeba spłacać albo sprzedać mieszkanie.

Czyli bank niejako dalej ściągają dług z powództwa cywilnego gdy po zlicytowaniu hipoteki jeszcze brakuje do pełnej kwoty.
No cóż wychodzi na to ,że kredyty powinni brać tylko prawnicy i finansiści bo szarakowi zawsze wcisną kredyt na szarlatańskich warunkach.

Zastanawiam sie co można poczynić aby w razie nie daj boże problemów "PODMIOT ZEWNĘTRZNY" mógł mieć tylko prawa do zajęcia hipoteki ,a nie np. innych nieruchomości czy samochodów. Trzeba pewnie poprzepisywać na kogoś ,ale na kogo ??? czy na brata też wejdą ??? albo na dziadka ???
2009-02-19 00:51:10 84.203.65.* | kupa
Na brata i na dziadka tez wchodza. Sprobowalbym na babcie, szczegolnie jezeli nie zyje. Wtedy moga cmoknac ja w tylek.
2009-03-27 07:34:27 125.17.98.* | Mav2007

2009-02-19 00:51:10 | 84.203.65.* | kupa
Na brata i na dziadka tez wchodza. Sprobowalbym na babcie, szczegolnie
jezeli nie zyje. Wtedy moga cmoknac ja w tylek.


Jakim niby cudem? Nowe prawo wymyslili?

Z czyjegos majatku moga sciagac tylko jezeli byl on wspolkredytobiorca, ew zyrantem. No chyba ze udowodnia swiadomo ukrywanie majatku - ale to sprawa z KK i raczej latwo sie zabezpieczyc przed nia.
2009-02-18 14:01:40 mikitychy  [ Portfel ]
Procedura jest prosta [2]
w przypadku nie wpłacenia 3 rat bank wysyła pismo z żądaniem spłaty całego kredytu i przy braku wpłaty wysyła komornika. Interesy komornika i dłużnika są sprzeczne , komornikowi zależy na jak najszybszej sprzedaży zabezpieczenia nawet za 20% wartości, w interesie dłużnika jest aby o przetargu dowiedziało się jak najwięcej osób a nie jedynie osoby podstawione. Od dłużnika zależy więc ile zostanie mu do spłacenia gdy już nic nie będzie miał.
2009-03-27 07:41:04 125.17.98.* | Mav2007
Glupoty Pan Pisze :P

Po pierwsze - przy niesplacaniu rat bank ma MOZLIWOSC np zwiekszenia marzy (czesto taki zapis jest w umowie), a po 3 ratach (najczesniej, patrz w umowe) ma MOZLIWOSC wypowiedzenia umowy - czyli moze to zrobic ale nie musi. Gdy to zrobi to zada splaty wierzytelnosci - najczesniej masz 14 dni na to. Gdy tego nie zrobisz, to bank wysyla do sadu BTE (bankowy tytul egzekucyjny) - sad ma 2 (albo 3, nie pamietam dokladnie) dni na jego wystawienie (potwierdzenie) - i gdy juz maja pismo z sadu to moga isc do komornika. A komornik - tu juz normalna sprawa. Gdy masz majatek to wysyla np do bankow pisma o zablokowanie kont itp , do pracodawcy pismo o zajecie czesci pensji, ew moze tez probowac sprzedac mieszkanie (ale tutaj troche jeszcze trzeba czynnosci wykonac). Gdy chce sprzedac mieszkanie to wystawia je na licytacje - pierwsza licytacja z cena min 75% wartosci (oszacowanej przez bieglego), druga licytacja min 50% wartosci, podobnie trzecia.

Dopiero pozniej moze sprzedac po cenie nizszej niz 50% - stosuje sie licytacje bez ceny wywolawczej.
2009-02-18 14:11:24 79.184.44.* | hipoteza
Takie są realia podpisywania kretyńskich umów ! Swoistych wyroków na siebie !
(... przeczytaj poniżej ...)
2009-02-18 14:00:05 79.184.44.* | hipoteza
Paranoja ! Nie brałem nigdy kredytu hipotecznego . Ale ! [5]
Ludzie ! Jak mogliście podpisywać umowy kredytu hipotecznego , których zabezpieczeniem jest cały wasz majątek , a nie tylko zastaw hipoteczny . Zrobiliście z siebie niewolników !
A gdzie ryzyko banku ???
Na podstawie większości umów hipotecznych w USA , w przypadku ich notorycznego niespłacania, bank zabiera nieruchomość i po sprawie . To do banku należy ocena ryzyka kredytowego i odpowiedzialność za błędne oszacowanie .
Klauzule o dobrowolnym poddaniu się egzekucji to próba ocalenia przepisów rodem z PRL-u .
Nie ma czegoś takiego jak ogólnopolskie przepisy hipoteczne, wszystko jest kwestią umowy !!!
W szanujących się demokracjach BANK , na ogół prywatna spółka nie może nękać KLIENTA własnym tytułem egzekucyjnym z pominięciem drogi sądowej .
Po za tym EGZEKUCJA KOMORNICZA to najbardziej kosztowny ( czytaj złodziejski ) rodzaj odzyskiwania długów !!!
Ludzie ! W coś cie wdepnęli ??? Krew mnie zalewa ! Śmiać się czy płakać ?
Czytajcie umowy przed podpisaniem !!! Zawsze możecie odmówić i się wycofać !
Po co wam ta pętla na szyi !
Panie pośle Palikot : " Bierz się Pan za robotę w tej swojej komisji ! "
2011-10-28 08:32:49 83.7.212.* | Pawel_kr
nie masz kredytu i nic nie wiesz o kredytach,
więc nie mądruj
2009-03-04 00:43:16 90.141.71.* | henieck
normalny człowiek jak widzi, że nie da rady spłacać to postanawia sprzedać nieruchomość a debil nie może się pogodzić ze stratą i nie umie sam się wyplątać - to musi mu za drobną opłatą pomóc komornik :)
2009-02-23 15:16:27 83.20.245.* | przeciwnik b.t.e.
Masz absolutną rację, że w żadnym demokratycznym państwie prawa bank, jako prywatna spółka, nie może nękać swoich klientów własnym tytułem egzekucyjnym. Ale w Polsce mamy silne lobby bankowe i słabą władzę ustawodawczą oraz Trybunał Konstytucyjny, który jest nad wyraz wrażliwy na argumenty bankowego lobby (zob. pokrętne uzasadnienie wyroku TK sygn. 10/04 z dnia 26.01.2005 r.).
2009-02-21 07:04:33 77.253.31.* | Torog
Podaj mi nazwę banku w Polsce który nie stosuje takich sztuczek to wezmę w nim kredyt. Nie ma takiego.Gdyby istniała alternatywa to ludzie by ja wybrali.Niestety jesteśmy skazani na takie kredyty. Albo bierzesz kredyt i masz mieszkanie albo wynajmujesz i nic nie masz. W każdym bądź razie ktoś inny zyskuje Ty tracisz.
2009-02-18 18:17:36 kubek1978  [ Bywalec forum ]
Postępowanie komornicze powinno być zniesione !!!!!!!!!
a Banki powinni się liczyć z ryzykiem tak wiec powinni dawać kredyty tym ludziom którzy mogą sobie z tym poradzić.
Skoro klient /kredytobiorca ryzykuje dużó to banki też powinny ,a tak to banki niczym nie ryzykują.
Nie spłacasz to zabierają ci wszystko.
2009-02-18 12:51:40 212.160.172.* | ~szczesliwy_kredytobiorca
Re: Jak banki zabierają mieszkania [3]
A co jeżeli wszystko co posiadam to zaledwie ~50% wartości kredytu??
np. kredyt 120k CHF = 390k PLN
wartość nieruchomości spadła z 280k PLN na 200k PLN
Więc co jeżeli po sprzedania samochodu, tv trampek susarki... zostanie np 100k PLN??
Komornik będzie to ze mnie siągał do końca życia pod mostem, czy jest mozliwe ogłoszenie upadłości?
Pytam bo jak CHF skoczy jeszcze 1zł , to zaczne przegladac oferty pracy w RPA:)
2009-02-18 18:19:21 kubek1978  [ Bywalec forum ]
właśnie też sie zastanawiam co gdyby ....
Trzeba o takich sprawach myśleć z wyprzedzeniem bo można sie obudzić z ręką w nocniku heh.
A może da sie pokombinować tak aby do reszty majątku bank/komornik nie miał prawa.
2009-02-18 13:05:03 JanKS  [ Bywalec forum ]
Spokojnie, to tylko dziennikarze - jak zwykle - szerzą panikę. Piszą o rosnących kursach, ale jakoś "zapominają" napisać o malejących stopach procentowych. Osoby mające kredyty w CHF i EUR płacą niewiele więcej, a nawet mniej niż rok temu, a już na pewno mniej niż pod koniec zeszłego roku. tak naprawdę mamy więc (też mam kredyt w CHF) ŁATWIEJ, a nie trudniej. Chyba, że ktoś traci pracę - i to jest jedyne prawdziwe zagrożenie. A nie kursy, które zresztą lada chwila odwrócą tendencję i waluty potanieją. Może za tydzień, może za miesiąc, może za kwartał - nikt tego nie wie. Ale kredyty są na 20-30 lat.
Pozdrawiam
2009-02-18 13:19:27 212.160.172.* | ~szczesliwy_kredytobiorca
Wiem to i rozumiem, ale wziełem kredyt dość optymistycznie. Puki co prace mam, ale firma ma też trudne chwile.. jezeli rata skoczy firma mnie zwolni. Znajde pracę, ale napewno nie tak która pozowli mi spłacać tą ratę.
Zawsze podchodziłem do tego, że w razie kłopotów wezmą mi (sprzedam) mieszkanie i bedzie git. Teraz już tak nie jest niestety. Trzeba słacac za wszelką cenę....
2009-02-18 11:12:18 larson71
Re: Jak banki zabierają mieszkania [2]
jesli bak wyciągnie łape po inne moje mieszkanie to mu ja poprostu utne! na jakiej podstawie inne mieszkanie kupione dawno temu i nie z kredyty bank chce zabrać?nawet nie wiedzieli że posiadam jeszcze jedno! i nie stanowiło zabezpieczenia? do tej pory bank zabierał tylko mieszkanie kredytowe!
2009-02-18 13:00:09 JanKS  [ Bywalec forum ]
Prawo ma - bo to majątek dłużnika, ale jest to b. trudno wykonalne. Po to jest właśnie hipoteka, aby bankowi było w razie czego łatwiej. Każde mieszkanie, na którym nie ma hipoteki "zagrożony" właściciel może łatwo sprzedać lub oddać (np. rodzicom) w prezencie. Nie wiem, czy to dobrze (długi trzeba spłacać), ale tak jest.
Pozdrawiam
2009-02-24 14:05:23 83.175.186.* | gala2
Nie mozna sprzedać ani podarować mieszkania innej osobie ponieważ działa tzw skarga pauliańska i taka czynnośc może być zaskarżona przez wierzyciela a sądy skargę akceptują
2009-02-18 10:54:05 ape
Re: Jak banki zabierają mieszkania [2]
Wygląda na to, że w trudnych czasach banki starają się z nas klientów wycisnąć ostatnie soki...
nie chodzi mi w tym momencie o LIBOR i WiBOR, bo te nie są zależne od banku. Zwróćcie jednak uwagę na wasz SPREAD, czy w ostatnich miesiącach wasz ukochany bank nie podniósł ,,nieco" tego jak istotnego czynnika wpływającego zarówno na ratę kredytu jak i na jego wyskokość w przeliczeniu na PLN??? Czy macie zapisy w umowie chroniące was przed piracką polityką banku który może w każdej chwili podnieść spread o 1000 procent i tym samym uniemożliwić wam spłatę kredytu a was puścić z torbami ??? i to wszystko w obliczu prawa oczywiście....
2009-02-18 11:07:00 83.243.34.* | majster29
Płacę ratę w Santander w oparciu o kurs NBP. Jedyny minus to uwzglednianie liboru co 6 miesiecy.
2009-02-24 21:30:25 R-2oor
A kiedy niby takie umowy w tym banku były? Jeżeli sobie sam to zafundowałeś to rośnie Ci niedopłata oprocentowana podwójnie, o której za chwilę się dowiesz.
2009-02-18 08:51:37 217.96.100.* | naganiacz
Re: Jak banki zabierają mieszkania [1]
owczy ped zbiera zniwo...
[Ten komentarz został zgłoszony do usunięcia przez 1 osobę - tomaszkabar.]
2009-02-18 14:07:33 79.184.44.* | hipoteza
Nie rozumiem przyczyny zgłoszenia do usunięcia ?
Lapidarnie ujęte sedno !
Ktoś przewrażliwiony wolałby : ... brak roztropności zbiera żniwo ...
2009-02-18 08:47:43 86.140.148.* | kaczordonald
Re: Jak banki zabierają mieszkania [0]
Money.pl uspokaja ze nie zabiora od razu.Co za bzdury.Oczywiscie ze nie bo to procedura i wymaga czasu.Ale jak kontaktuje sie z toba windykator bankowy to oznacza jej rozpoczecie.[np. 6 miesiecy do wykopania na bruk].Bank pomija tez procedure sadowa.A od kontaktow z windykatorem nie przybedzie kasy na splate jak ktos nie ma pracy.A jak pokazuje doswiadczenie temat ktory przewija sie coraz czesciej jako ciekawostka w krotkim czasie staje sie tematem goracym.
2009-02-18 06:30:40 78.30.81.* | Ventylek1
Re: Jak banki zabierają mieszkania [14]
Dlaczego nikt nie pisze, że WIBOR 3M, od którego zależy oprocentowanie kredytów w PLN znowu zaczął rosnąć? Złotowi kredytobiorcy znów dostaną po kieszeni. To jest wzrost wyższy, niż wskutek zmiany kursu CHF (tu problem byłby dopiero, gdyby zaczął rosnąć LIBOR, ale na to jakoś się nie zanosi, spadają wszystkie stopy rynkowe poza WIBOR-em). I to wszystko przez ten cały bełkot, że nie należy obniżać już stóp procentowych.
2009-02-18 08:52:40 195.117.107.* | pajarito
Właśnie to jest dla mnie mega niezrozumiałe.

1. Dlaczego państwo dopuściło do sytuacji, w której prawie wszyscy mają kredyty w obcej walucie? Teraz płacz i lament i pomóżcie tak? A kto przewidział taką sytuację i wziął kredyt w PLN to dostanie po d... (znowu). Rząd pomaga cwaniakom zamiast przedsiębiorcom.

2. Dlaczego mamy takie wysokie stopy procentowe w PL?? Gdyby nie kryzys jeszcze chwila i mielibyśmy stopy na poziomie tych z RPA!! Przecież gdyby były takie jak w Czechach czy na Słowacji to ludzie zaciągali by kredyty w walucie w której zarabiają! Tak bardzo nasza gospodarka różni się od tej w wymienionych państwach??
2009-02-18 08:56:45 85.14.126.* | szposzczegawczy
Nasza gospodarka jest wzorowana na wzorze amerykańskim. Tzn. najsilniejszy bierze wszystko. Stąd wyzysk do granic przyzwoitości. Kto zarabia bowiem na stopach procentowych jak nie najbogatsi obywatele świata?
2009-02-18 08:42:53 195.14.3.* | Bazyli10
No tak Wibor3M zaczął rosnąć:) Zmiana dzienna z 4,69 na 4,70. Rozumiem, że to, że jeszcze w październiku 2008 był na poziomie 6,87 (najwyższa wartość) to oznacza, że cały czas rośnie.
Wyższa matematyka:)
2009-02-18 07:38:20 83.31.247.* | Edmund_!
chyba że jest się klientem BRE i jemu pochodnych (mBank, Multibank) czy Raffaisena.
Ci niższego LIBORU nie uwzględniają, bo umowy interpretują tak że podwyższają oprocentowanie jak LIBOR rośnie, a jak spada to nie obniżają.
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi tak doją, i mają gdzieś opinie UOKiK oraz KNF.
2009-02-18 10:03:43 83.142.207.* | Robert M.
Zgadzam się. Sam wziąłem kredyt w mBanku. Gdy czytałem umowę od razu wyłapałem punkt dotyczący oprocentowania. Był tak lakoniczny, ogólny i nieprecyzyjny że w pierwszej kolejności prosiłem obsługę o wyjaśnienia. Oczywiście nikt!!! nie potrafił precyzyjnie odpowiedzieć mi na pytanie od czego zależy oprocentowanie kredytu (jest ustalany rzekomo na podstawie warunków ekonomicznych czy jakoś tak). Żenujące. Ale to prosty mechanizm. Między prawnikiem cwaniakiem (a może amatorem) przygotowującym treść umowy a klientem jest zgraja niedoinformowanych szeregowych pracowników którzy są barierą nie do przebycia. I o to chodzi. Podpisuj frajerze albo nie. Łaski ci robić bank nie będzie. Ani wyjaśniać lub poprawiać wszystkich bzdur/absurdów/sprzeczności/nieprecyzyjności z umowy. Na szczęście nie brałem dużej kwoty bo byłbym na maksa w********. A teraz jestem tylko trochę...
PS Ostatnio mBank zaproponował zmianę tego zapisu na stałą marżę.LIBOR 3M CHF + 3,4% marży. Jak wygląda to w innych bankach (chodzi o wysokość marży)? Ostatnio nie jestem na bieżąco.
2009-02-18 15:23:44 79.187.227.* | plx
Takie zapisy to szczyt arogancji oczywiście. Mój kredyt oparty jest na LIB6M +1% marzy przez cały czas kredytowania od września 2005 ! - od kilku tygodni na poziomie 1,88% łącznie. Klientom mBanku współczuję
2009-02-18 11:55:49 62.233.177.* | czytający umowy
Żenujące jest to, że mimo to wziąłeś ten kredyt.
2009-02-18 12:24:05 83.142.207.* | Robert M.
Prawda jest taka że wszystkie banki których ofertę analizowałem (a było ich kilkanaście) miały takie kwiatki w swoich umowach czy regulaminach. Ten zwyczajnie najlepiej wypadł na tle innych. Najlepiej spełniał moje kryteria wyboru. Ideału po prostu nie było.
2009-02-18 10:56:30 195.117.107.* | pajarito
3,4 to przyzwoita marża przy CHF (jak na dzisiejsze czasy) chociaż ostatnio byłem u jednego z "darmowych" doradców, który przedstawił mi oferty dwóch banków z marżą poniżej 3%.
2009-02-18 07:24:21 Elendir  [ Łowca czarownic ]
Masz na myśli wzrost który nastąpił z 4.68% na 4.70%? Ja bym raczej nazwał to stabilizacją w oczekiwaniu na kolejną decyzję RPP.
2009-02-18 11:06:27 193.201.167.* | Unm
Stabilizacja to zmiana 0,0%, a nie wzrost. Jesli masz na myśli, ze to wzrost minimalny - to liczy się kierunek tej stabilizacji - a on jest ewidentnie wzrostowy, przez trzy ostatnie dni dwa wzrosty i jeden dzień bez zmiany. WIBOR wyprzedza ruchy rynkowe i teoretycznie nie ma żadnych podstaw, żeby koszt pieniądza miał rosnąć chociażby o promil, skoro RPP zapowiada, że jestesmy "w cyklu obniżek" tegoż kosztu. Chyba, że rynek wie, że RPP tyko mydli oczy.
2009-03-26 16:48:24 192.109.111.* | ~~hiena
no ludzie, dwa dni wzrostu o ulamek to zadna zmiana trendu !
2009-02-18 21:52:03 Elendir  [ Łowca czarownic ]
Po prostu może odrobinę za szybko spadł i powrócił do poziomu sprzed tygodnia. Nie nazywałbym tego rośnięciem...
2009-02-18 08:18:30 193.111.144.* | sddsffd
a decyzja będzie taka, że nic nie robimy, bo złotówka spadnie na łeb na szyję