Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2014-05-01 00:00

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 1 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.).


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Zmiany w prawie
Najnowsze wiadomości