Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy?

2010-01-20 09:41

Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy?

Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy?

Wyrok zaoczny stanowi formę orzeczenia sądowego, które może być wydane przez sąd zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.

W procesie cywilnym sąd (art. 339 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - k.p.c.) wydaje wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Dodatkowo w postępowaniu w sprawach gospodarczych sąd może (ale nie musi) wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew (art. 479[18] § 2 k.p.c.). Należy podkreślić, iż nie jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka do wydania wyroku zaocznego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 7 lipca 1993 ( sygn. akt III CRN 21/93) : Brak odpowiedzi na pozew nie stanowi - również w sprawie gospodarczej - samodzielnej i wystarczającej przesłanki wydania wyroku zaocznego.Zgodnie z art. 339 § 2 k.p.c. sąd wydając wyrok zaoczny przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.Oskarżony w procesie karnym - jakie ma prawa?

Jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy (np. wyrok z dnia 31 marca 1999 r.; sygn. akt I CKU 176/97) domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda dotyczy wyłącznie strony faktycznej wyroku i nie obowiązuje w zakresie prawa materialnego, a obowiązkiem sądu jest rozważenie, czy w świetle przepisów prawa materialnego twierdzenie strony powodowej uzasadniają uwzględnienie żądania.

W przypadku gdy sąd nie ma uzasadnionych wątpliwości, orzeka zgodnie z żądaniem pozwu. Wskazać należy, że sąd z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może odwołać się składając tzw. sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku (art. 344 § 1 k.p.c.). W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi (art. 345 k.p.c.).

W przypadku postępowania karnego możliwe jest wydanie wyroku zaocznego w sprawach rozpoznawanych w ramach postępowania uproszczonego. Zgodnie z art. 479 kodeksu postępowania karnego ("k.p.k.") pomimo niestawiennictwa oskarżonego prawidłowo wezwanego sąd może przeprowadzić postępowanie podczas jego nieobecności i wydać wyrok zaoczny.

Oskarżonemu służy prawo wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia wyroku sprzeciwu, w którym winien podać przyczynę swego niestawiennictwa. Zgodnie z art. 482 § 1 k.p.k. oskarżony może wraz z sprzeciwem wnieść wniosek o uzasadnienie wyroku. W razie uwzględnienia sprzeciwu sąd rozpoznaje sprawę oskarżonego ponownie.

Autor jest prawnikiem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz, która specjalizuje się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2013-04-16 20:45:04 176.101.135.* | Paw309
Re: Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy? [0]
problem jest gdy pisma sa doreczony na zly adres a wyrok jest zaoczny ze skutkiem. Komornik siciaga dole bo pozwany nie dostal pisma na poczatku pozniej jednak dostaje bo komornik szuka kasy (sad nie szuka czlowieka bo i po co moze dac wyrok zaoczny przeciez). Odwolanie sad nie uzna bo moze nastapic przedawnienie wiec placz i plac. A gawiedz weseli sie przed TV a pozniej bec.
2013-03-27 13:13:42 37.109.225.* | Mr. Weeks.
Re: Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy? [0]
Wyrok niejawny?
-2 spadek
2012-06-25 02:54:53 83.22.188.* | Arasss
Re: Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy? [0]
Lud został wysłuchany! Obecnie obowiązujące przepisy (341$1KPC) mówią o 2tyg na wniesienie sprzeciwu... Niechaj się raduje stłamszona gawiedź!
2010-02-02 14:48:41 79.186.34.* | rep
Re: Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy? [5]
A gdzie w tym jest zachowana wolność człowieka i jego dobra ? Pozwany czuje się jak zaszczuty, któremu dano 7 dni by udowodnił bardzo często, że nie jest wielbłądem. Gdzie tu jest art. 45 ust. 1-2 Konstytucji RP, art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 KE ?
2012-05-16 22:29:12 79.185.224.* | genzo
nigdzie nie widac - to sa mzonki Polaka - prawo jest po to aby go omijac - najczesciej stosowane w stosunku do ubogich - bo kto da za to po nosie!!!!!! chcieliscie demokracji to ja macie - oooo nie mamy bo i my tez!!!!!! w ciagu 7 dni zlodziej zmarnuje zycie pozadnym ludziom, bo ma koneksje i niewazne, ze to wszystko czego zada a sady mu przychylne - bo zada - jest wynikiem korupcji lub przestepstw od ktorych normalny czlowiek nie moze sie nawet odwolac!!! a powaznie to nie jest osad tylko nieznane w moralnosci zachwiane dewiacje. I nikogo z oplacanych przez obywateli pracownikow panstwowych czy samorzadowych nie obchodzi to, ze oni wlasnie sa struzami prawa i ze my tak bardzo na nich narzekamy! co sie dzieje nikt nie wie i czy mozna te dewiacje jeszcze zahamowac????? - ratuj sie kto moze.
-1 spadek
2014-01-03 16:22:30 82.160.207.* | mirek k
wyrok zaoczny to pogwałcenie praw człowieka ,zwłaszcza gdy sędzia daje wiarę tylko jednej stronie ,a spawa warta jest 50 tysięcy złotych , i więcej oraz klauzulę wykonalności - to nieporozumienie . Największy przestępca ma prawo do obrony .Złodziej zmarnuje życie pożądnych obywateli. Pytanie jakim prawem sędzia wydaje taki wyrok gdzie ma ma napisane czarno na białym o nie winnośći pozwanego a o przestępstwie powoda. Uważam , że jest to korupcja Sędziów a nie wyrok w imieniu Rzeczpospolitej. Taki Sędzia powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wydanie takiego wyroku, pytanie kogo on reprezentuje czy swoich kolesi czy wymiar sprawiedliwości .
2014-01-29 18:57:50 89.74.146.* | Dąbrowianka
ja mam wyrok zaoczny, przez najbliższą rodzinę, z premedytacją wysyłali pisma na zły adres, znali prawidłowy. Dowiedziałam się dopiero od komornika. Sprawa o zachowek. Sąd nawet nie zweryfikował kwoty, którą wujek sobie wymyślił. Czekam już 5 miesięcy na termin rozprawy.
2014-09-15 23:16:09 83.8.227.* | koplo
Złodziejski kraj i jego prawo , bez szansy na obronę robią z człowieka winnego i dosłownike z kapelusza człowiek otrzymuje wyrok zaoczny z terminem zpłaty i do tego jest odpowiednio w nim zastraszony , jak za taki kraj przelewać krew ![...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum Money.pl ###

Najnowsze wiadomości