Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

2011-01-12 13:00

Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

1/2

"Ustawa antykryzysowa" zawiesiła zasadę, że zawarcie trzeciej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzono za to ograniczenie "czasowe". Jakie skutki może mieć przekroczenie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowę na czas określony w świetle tej ustawy?

Obowiązująca od dnia 22 sierpnia 2009r. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - Dz.U.2009.125.1035 (dalej jako ustawa antykryzysowa), wprowadziła kilka regulacji zmieniających zasady zawierania pomiędzy tymi samymi podmiotami kolejnych umów na czas określony.

Z jednej strony ustawa antykryzysowa zawiesiła w okresie od dnia 22 sierpnia 2009r. do dnia 31 grudnia 2011r. (tj. na czas obowiązywania ustawy antykryzysowej) stosowanie art. 251 kodeksu pracy przewidującego (przy spełnieniu określonych warunków), że zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowy na czas określony zniszczą rynek pracy?
Z drugiej jednak strony w miejsce „ilościowego” ograniczenia umów na czas określony przewidzianego przez art. 251 kodeksu pracy, art. 13 ustawy antykryzysowej wprowadził ograniczenie „czasowe”. Zgodnie z ust. 1 wskazanego artykułu „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy.” Dodatkowo wydłużony został okres przerwy jaki musi wystąpić pomiędzy umowami aby umowa o pracę nie została uznana za kolejną. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 ustawy antykryzysowej „za kolejną umowę na czas określony, w rozumieniu ust. 1, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.”

Powyższy 24-miesięczny limit nie znajdzie zastosowania jedynie do umów na czas określonych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (tj. 22 sierpnia 2009r.), których termin rozwiązania przypada po dniu 31 grudnia 2011r. W takim bowiem przypadku, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy antykryzysowej umowa taka rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-03-29 11:43:19 87.119.40.* | Anna0805
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,potrzebuje pomOby. Moje Umowy są następujące:
1. 10.11.2011-15.12.2011 okres próbny
2. 16.12.2011-09.03.2012 czas okreslony pełny etat
3. 10.03.2012-16.12.2014 czas określony pełny etat
A 4 umowę dostałam na czas zastępstwa. Czy jest to możliwe?
2015-03-30 14:41:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ustawa o której mówi wątek u Pani nic nie zmieniła. Umowa nr. 2 i 3 były odpowiednio pierwszą i drugą umową na czas określony z sekwencji z art. 25'1 KP.

Jeśli obecna (jak rozumiem) umowa jest rzeczywiście umową na zastępstwo- tj. rzeczywiście na jej podstawie przejęła Pani obowiązki/ stanowisko innego pracownika, który jest w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy to tak. Innymi słowy- jeśli takie nazwanie umowy nie służy jedynie obejściu prawa pracy w celu niepodpisania z Pani umowy bezterminowej- to jest to zgodne z prawem.

Kwestia umowy bezterminowej dotyczy jedynie sekwencji umów na czas określony, w rozumieniu KP umowa na zastępstwo jest innym rodzajem umowy terminowej niż umowa na czas określony.

Niestety umowa na zastępstwo jeśli przekracza miesiąc- przerywa też sekwencję z art. 25'1 więc po jej zakończeniu wg. obecnego stanu prawnego- znów może mieć Pani umowę na czas określony z tym pracodawcą.
2015-01-09 09:06:42 91.183.129.* | monikaw744
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam, ja również mam pytanie o moje umowy.
1. 02.11.2009 - 31.01.2010
2. 1.02.2010 - 31.01.2013
3. 1.02.2013 - 31.01.2015
czy 3. umowa nie staje się automatycznie umową na czas nieokreślony?
2015-01-09 09:13:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE.
Jest ona drugą umową na czas określony z sekwencji art. 25'1 KP. Czyli jak najbardziej mogła być zawarta jako terminowa i w żadną nie zmienia się automatycznie.
Umowa 2) nie przekroczyła limitu 24 mc do dnia 31.12.2011, bo umowa 1) była umową próbną jak rozumiem.
2015-01-01 19:45:19 ewelina_dydyna
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam! Mam pytanie co do moich umów:

1. 22.12.2009 - 22.01.2010 okres próbny
2. 23.01.2010 - 23.01.2011
3. 24.01.2011 - 31.12.2011
4. 01.01.2012 - 31.12.2014
5. 01.01.2015 - 31.12.2018

Czy ta piąta umowa nie powinna być już na czas nieokreślony? Proszę o wyjaśnienie, z góry dziękuję za odpowiedź.
2015-01-01 20:26:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyjaśnienie padło już w tym wątku wielokrotnie. Umowy 2-3 nie przekroczyły limitu czasowego 24 mc z ustawy antykryzysowej. Umowa 4 jest pierwszą z sekwencji z art. 25'1 KP, umowa 5 mogła więc być zawarta jako umowa na cz. określony.
2014-12-05 12:35:54 darek27877
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam, moje umowy o pracę wyglądają następująco:

1. od 01-03-2011 do 31-05-2011 ( 3 miesiące - okres próbny) - pełny etat,
2. od 01-06-2011 do 31-05-2012 ( 12 miesięcy) - pełny etat,
3. od 01-06-2012 do 31-03-2015 ( 22 miesiące) - pełny etat.

Czy kolejna umowa powinna być na czas nieokreślony? Z góry dziękuję za odpowiedź.
2014-12-05 12:52:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, taką powinna być, o ile zostanie zawarta z tym pracodawcą nie później niż 1 maja 2015 r.
2014-11-24 14:39:33 80.55.76.* | Monika666
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Otóż umowy zawierane były w następujących latach:

1. 06.2011 - 08.2011 - okres próbny
2. 08.2011 - 12.2012 - pełen etat
3. 01.2012 - 12.2014 - pełen etat

i teraz pytanko - umowa która ma zostać teraz zawarta ma być zawarta na czas określony czy już nieokreślony
2014-11-24 18:46:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Już na nieokreślony, bo umowa nr 2 mimo, że rozpoczęła się w czasie obowiązywania ustawy 'antykryzysowej' trwała również po zakończeniu jej obowiązywania. Stała się więc umową pierwszą z sekwencji z art. 25'1 KP.

Oczywiście mówimy o sytuacji w której ewentualna kolejna umowa nie rozpocznie się później niż miesiąc od zakończenia bieżącej i że podobnie nie było po zakończeniu umowy nr 2.
(określenie 'styczeń', 'grudzień' jako koniec, początek umowy jest mało precyzyjne).
2014-10-22 23:05:16 46.170.156.* | katew
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
mam pytanie jak ta ustawa ma się do zatrudniania przez Agencje Pracy Tymczasowej? Od 2009 r jestem zatrudniana przez Agencję (cztery różne dokładnie) po 1,5 roku w każdej.Czy to jest zgodne z prawem że jedna Agencja może mnie zatrudniać przez 1,5 roku i przez to że bezpośredni pracodawca nie chce zatrudnić na stałe to automatycznie przechodzę do drugiej Agencji znowu na 1,5 roku i tak może być w kółko?
2014-10-23 10:36:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nijak- nie dotyczyła ona w kwestii limitu umów terminowych pracowników/agencji tymczasowych, tak jak nie dotyczył ich i nie dotyczy art.25'1 KP.

Obowiązują tu inne limity- mianowicie "W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy"
Do 23.01.2010 zamiast 18 było to 12 miesięcy. Pomijam kwestię specyficzną pracownika tymczasowego pracującego na zastępstwo.

Jak widać nie tyle jest to kwestia pracodawcy użytkownika (choć oczywiście woli pracownika tymczasowego) ale limitu, któremu podlega każda agencja.

I taka jest też przeważająca interpretacja- że dotyczy to konkretnej agencji, a nie łącznie kilku agencji, które przejmują kolejno pracownika tymczasowego, a ten latami pracuje u tego samego pracodawcy użytkownika.

Były propozycje ZZ zmiany w tym zakresie tj. doprecyzowania limitu, jak dotąd nowelizacji nie ma.
2014-10-22 20:28:33 31.61.131.* | kat456
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
Mam podobne pytanie.
I umowa 1.08.2010 - 31.12.2011
II umowa 01.01.2012 - 31.12.2014
Kadrowa twietdzi, iz z powodu ustawy antykyzysowej, nie przysluguje mi umowa od stycznia 2015 na czas nieokreslony.
Chca mi dac umowe od 01.01.2015 na trzy lata.Byłaby to trzecia umowa na czas okreslony.

Czy na 1.01.2018 przysługiwałaby mi umowa na czas nieokreslony?
2014-10-22 20:53:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa I w całości przypadła na ustawę 'antykryzysową', nie przekroczyła obowiązującego wtedy limitu 24 miesięcy.
Do umowy II stosuje się już art. 25'1, ale do sekwencji umów nie wlicza się umowy I.
Zatem obecna umowa jest pierwszą z tej sekwencji i jak najbardziej nowa (od 1.01.2015) umowa może być umową na czas określony, bo będzie umową DRUGĄ w tych okolicznościach.

Zatem w świetle obecnej regulacji- kolejna umowa z tym pracodawcą zawarta od 1.01.2018 lub nie później niż od 1.02.2018 będzie musiała być umową bezterminową, lub taką będzie z mocy prawa, nawet jeśli podpiszecie terminową.
PS- jest już (BIP ministerstwa) kolejny projekt zmian wprowadzający podwójny limit liczby 3 kolejnych umów ORAZ łącznego czasu trwania do 33 miesięcy, ale generalnie nie będzie on działał wstecz.
2014-05-19 21:13:32 89.71.179.* | piotr77723
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
Byłem pracownikiem firmy:
I umowa 04.06.2009 - 03.09.2009 (okres próbny)
II umowa 04.09.2009 - 03.09.2011 pełen etat
III umowa 04.09.2011 - 03.09.2012 pełen etat
Moje pytanie czy III umowa nie powinna być na czas nieokreślony ? Tym bardziej że te 2 umowy były podpisywane podczas działania ustawy antykryzysowej.
I jeszcze jedno pytanie czy pracownik nawet jak ma umowe na czas określony nie powinien być poinformowany przynajmniej w ostatni dzień umowy że od jutra ma nie przychodzić do pracy?
Ponieważ dysponuje dokumentem że byłem 04.09.2012 w pracy i po godzinie pracy mnie o tym fakcie dopiero poinformowano.
2014-05-19 22:55:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dlaczego 'tym bardziej' ? Właśnie ze względu na zapisy owej ustawy owszem umowa III powinna być zawarta na czas nieokreślony, bo umowa II wyczerpała już limit 24 miesięcy.

Owa ustawowa 'powinność' jednak była słabsza niż regulacja z art. 25'1 KP. Czyli nie było automatyzmu przekształcenia umowy w bezterminową, albo za takową jej uważania z mocy prawa. Można było dochodzić więc zmiany polubownie od pracodawcy, za pomocą PIP lub po prostu w sądzie pracy.

Nie, nie ma takiej regulacji i nawet na logikę, poinformowanie powinno nastąpić w sytuacji odwrotnej, tj. pracodawca chcący zawrzeć kolejną umowę z pracownikiem powinien mu taką ofertę złożyć z wyprzedzeniem.

Z drugiej strony jeśli dopuścił pracownika do pracy mogła powstać kwestia zawarcia kolejnej umowy w sposób dorozumiany, z art. 60 KC w związku z art. 300 KP.

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-pracy/zawarcie-umowy-o-prace-w-sposob-dorozumiany.html
2014-03-04 20:27:01 renia_zz
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Nowelizacja Kodeksu pracy
ważniejsze zmiany od stycznia oraz od maja 2004 r. oraz od lutego 2005 r. i projekt KP 2006 r.
Ile umów na czas określony cytuje" Ostatnie kilka lat to dla pracodawców preferujących zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony zabawa w ciuciubabkę z sądami pracy oraz inspekcją pracy. Aby nie wiązać się na stałe z pracownikiem, stosowali oni różne - często kwestionowane potem np. przed sądem - sposoby. Aneksowali umowy, zawierali je na wiele, wiele lat lub przeplatali je umowami cywilnoprawnymi.

Legislatorzy zajęli się tym problemem. Zaproponowali, by pracodawca mógł zawierać z pracownikiem dowolną liczbę następujących po sobie terminowych umów o pracę. Z zastrzeżeniem, że łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony nie może przekraczać trzech lat. W razie zawarcia kolejnej umowy naruszającej to zastrzeżenie będzie ona traktowana jak umowa zawarta na czas nieokreślony.
Więc moja ostatnia umowa jest zawarta na 10 lat, Legislatorzy zastrzegli ze łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony nie może przekraczać trzech lat. W razie zawarcia kolejnej umowy naruszającej to zastrzeżenie będzie ona traktowana jak umowa zawarta na czas nieokreślony. WIĘC JAK MAM TO ROZUMIEĆ W FACHOWYM JĘZYKU .POZDRAWIAM
2014-03-04 22:11:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To projekt (kwestia limitu 3 lat), który nie wszedł w życie.

Od sytuacji z ustawą antykryzysową ta poprzednia zmiana w prawie pracy różni się.

Wtedy po prostu zawieszono zasadę 'trzeciej umowy'- można więc było w tym czasie zawierać i czwartą, i siódmą na czas określony.

Przy ustawie antykryzysowej poza zawieszeniem zapisu art. 25'1 KP wprowadzono inną, zamienną regulację czyli limit łącznego czasu umów kolejnych na czas określony, zamiast limitu ich liczby. Czyli echo tego projektu, o którym wzmiankę Pan znalazł. Tu już było kilka przepisów przejściowych i wiadomo, co z umową zawartą w tym czasie, co z umową zawartą przed tym czasem, ale kończącą się w tym czasie. Co więcej, regulacja ta (antykryzysowa) nie była tak restrykcyjna, jak wcześniej, potem i teraz art. 25'1. Bo jeśli nawet doszło do przekroczenia limitu 24 mc, to aby uzyskać zmianę umowy na bezterminową- należało jak w innych kwestiach pracowniczych pozwać pracodawcę do sądu pracy. Regulacja z KP- sprawia, że umowę terminową, zawartą w okolicznościach, w których miała być już bezterminową, z mocy prawa strony muszą traktować jak bezterminową.

No i znów mówi się o podobnej regulacji tj. limicie łącznego czasu, zamiast limitu liczby umów, jako planowanej zmiany KP na stałe, a nie czasowo, inną ustawą.
2014-03-04 17:00:03 renia_zz
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam .Dziękuję za odpowiedzi i mam jeszcze pytanie.
Stosowanie art. 25'1 było zawieszone również wcześniej tj. w okresie 29.11.2002- 1 maja 2004 a wtedy też
byłem związany umową przed rozpoczęciem zawieszenia i umowa kończyła mi się po tym okresie wiec myślę że to zawieszenie art. 25'1 mnie nie dotyczyło .Więc myślę że moja umowa powinna być na czas nieokreślony.Jeśli jest inaczej to proszę o wyjaśnienie . Dzięki za pomoc i POZDRAWIAM.
2014-03-04 20:08:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ale możliwa jest interpretacja, że owo zawieszenie przerwało sekwencję, a więc że umowa IV była pierwszą z nowej sekwencji. W związku z brakiem przepisów przejściowych - często trafia to do sądu. Jedyny przepis przejściowy dotyczący powrotu art.25'1 w 2004 r. mówił, że stosuje się w nowym brzmieniu do umów zawartych po 1 maja 2004.

Może to śmieszny, pozamerytoryczny argument, ale wobec tak długiego stażu zakładowego i tego, że jeśli jednak formalnie doszło do przerwania sekwencji i obecna umowa mogła być terminowa (czyli stał się Pan ofiarą zmian prawa pracy)- to pracodawca powinien wykazać minimum przyzwoitości i po prostu zgodzić się na umowy aneksowanie- bez konsultowania z radcami czy naciąganiem się w sądzie. Warto takiego argumentu użyć.
2014-03-03 20:32:02 renia_zz
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
witam .Jestem pracownikiem w firmie od 1997 roku
I umowa 18.12.1997-17.03.1998 okres próbny
II umowa 18.03.1998 - 17.03.1999
III umowa18.03.1999 - 17.03.2009
IV umowa 18.032009 - 17.03.2019
I moje pytanie VI umowa została zawarta przed ustawą antykryzysową i czy nie powinna być
na czas nieokreślony.
2014-03-04 11:09:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To, że umowa ta rozpoczęła się przed okresem obowiązywania i miała/ma zakończyć po okresie obowiązywania ustawy sprawia, że ustawy zapisy w ogóle jej nie dotyczyły. Czyli nie podlegała limitowi 24 mc.
Natomiast została ona zawarta w czasie obowiązywania art.25'1 KP i powinna była być zawarta na czas nieokreślony jako po prostu trzecia w sekwencji umów.

Z brzmienia tego zapisu wynika, że nie ma tu przedawnienia (3 lata dla kwestii pracowniczych) więc powinna być traktowana jako umowa bezterminowa.

Ale w związku z tym, że stosowanie art. 25'1 było zawieszone również wcześniej tj. w okresie 29.11.2002- 1 maja 2004* i brakiem przepisów przejściowych- może powstać wątpliwość czy umowa ta jednak nie powinna być traktowana jaki 1 z sekwencji, bo przerwano ustawowo poprzednią sekwencję.

Proponowałbym po prostu rozeznanie jak na to zapatruje się pracodawca, zaproponowanie mu aneksu do umowy jasno ją przekształcającą w umowę bezterminową, a w razie zdecydowanego oporu rozważenie pozwu do sądu pracy, który wiążąco to rozstrzygnie.
Zostawianie tego na okoliczność dopiero rozwiązania umowy, a więc ustalenia okresu wypowiedzenia daje większe szanse na spotkanie w sądzie.

* w tym wątku, wpis z 2013-07-25 11:40
2014-01-25 23:09:00 5.184.96.* | koleś977
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
Pracodawca zawierał następujące umowy:
I umowa: 10.08.2011- 30.11.2011 (o pracę,okres próbny więc się nie liczy)
II umowa: 01.12.2011- 30.11.2012 (o pracę na czas określony)
III umowa: 01.12.2012- 31.03.2014 (o pracę na czas określony)

Proszę o pomoc, czy dobrze rozumiem. I umowa się nie liczy, II umowa była zawarta jeszcze w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej, więc III umowa jest liczona jako pierwsza, zawarta na czas określony, czy jako że II trwała juz po ustawie antykryzysowej powinna byc liczona jako pierwsza na czas określony?
Przedmiotem II umowy jest praca związana z obsługą projektu (dofinansowanie z UE).
2014-01-27 10:30:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa II jest pierwszą z sekwencji umów z art. 25'1. Zatem dopiero ewentualna umowa IV z tym pracodawcą, o ile rozpoczęta nie później niż 1 maja 2014 musi być umową bezterminową, a jeśli nie to z mocy prawa tak będzie traktowana.

No chyba, że będzie umową na zastępstwo, umową na czas wykonania określonej pracy, czy co egzotyczne- umową próbną w związku z radykalną zmianą stanowiska,obowiązków itd.

W Pana przypadku ustawa antykryzysowa niczego nie zmienia.
2014-01-02 11:02:42 57.90.36.* | Moniaa83
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
moja umowy sa nastepujace
1. 01.02.2010 – 01.04.2010 (okres próbny)
2. 01.04.2010 – 31.12.2011
3. 01.01.2012 – 31.12.2013
4. 01.01.2014 – 31.12.2015
czy ostatnia powinna byc na czas nieokreslony?czy druga umowa nie zlamala zapisu ustawy antykryzsowej?
2014-01-02 11:09:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest zgodnie z prawem. Umowa próbna nie wliczała się do limitu antykryzysowego, nie wlicza się do limitu z art. 25'1 KP.

Umowa nr. 2 nie przekroczyła limitu 24 mc. Umowa nr. 3 jest pierwszą z sekwencji z art. 25'1 KP po jego 'powrocie' do stosowania, zatem umowa nr. 4 mogła być umową terminową.
2013-09-30 14:33:33 djacek67
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam!
Moje pytanie dotyczące umów:
1. 1 VIII 2009 - 31 X 2009 (okres próbny)
2. 1 XI 2009 - 31 XII 2011 (26 m-cy)
3. 1 I 2011 - 31 XII 2013

Czy druga z wymienionych umów może być automatycznie przekształcona na umowę na czas nieokreślony? (ponad 24 m-ce).
Czy kolejna umowa powinna być umową na czas nieokreślony?
2013-11-04 21:33:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Druga umowa złamała zapis Ustawy antykryzysowej, ale nie oznacza to automatycznego traktowania jej jako bezterminowej, daje podstawę do pozwu przeciw pracodawcy o takowe ustalenie. Bez sądownego ustalenia- umowa nr. 3 może być traktowana jako pierwsza z sekwencji 3 umów, a więc po obecnej kolejna znów może być umową na czas określony.
2013-09-26 09:52:45 83.21.105.* | marta505
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
witam
zawarłam z pracodawcą umowę na czas określony (2 umowa) na 5 lat przed wejściem w życie ust. antykryzysowej. Umowa kończy się w październiku 2013 r.
Czy będzie to trzecia umowa i na czas nieokreślony?
Czy oznacza to, że do umów zawartych na czas określony trwających w dniu 01.01.2012 r. stosuje się art. 251 k.p., czyli będzie to pierwsza umowa na czas określony w świetle regulacji tego artykułu a zatem kolejną jaką podpisze w październiku będzie druga?
2013-11-04 21:36:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Umowa pięcioletnia jest pierwszą w rozumieniu art.25'1 KP, umowa od listopada 2013 może być znów umową terminową.
2013-08-22 12:46:19 79.135.160.* | ania770822
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
witam, pracuję w jednym zakładzie ok. 8-9 lat, lecz są to umowy na czas określony, było ich 5, jak miała być 3 to zakład wysłał mnie na miesiąc na zasiłek dla bezrobotnych, później była 4, teraz ta ostatnia kończy mi się 31.12.2013r. i była jak dobrze pamiętam od 2009r.
Czy nie można z tym nic zrobić, żebym mogła już spokojnie pracować na stałe, może są jakieś kruczki prawne?
2013-08-22 20:08:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Znaczenie ma to, czy obecna umowa została zawarta po 21 sierpnia 2009 r. Jeśli tak- drogą procesową- sąd pracy można dochodzić uznania jej za umowę bezterminową w związku z przekroczeniem limitu ustawowego 24 mc.

Jeśli została zawarta przed 22 sierpnia 2009, i nie było to później niż miesiąc od zakończenia umowy nr. 4, to moim zdaniem ma do nich zastosowanie art.25'1 KP, czyli kolejna umowa- o ile zawarta nie później niż 1 miesiąc po 31.12.2013 musi być umową na czas nieokreślony.
2013-07-25 09:28:36 79.185.246.* | fokolandia
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Witam, jestem początkujacą kadrową i przejęłam mały bałagan w umowach. Mam wątpliwości co do umów .
1) 1.07.1997-31.12.1998 -umowa
2) 01-01-199-31.12.2000 -umowa
3) .........- 31.12.2002 - aneks
4) 01.01.2003-31.12.2004 -umowa

5) 01.01.2005-31.12.2010 -umowa
6) 01.01.2011- 31.12.2011 -umowa
7) 01.01.2012-31.12.2016 -umowa

Zasada co do trzeciej umowy która musi być na czas nieokreślony weszła w 2004 roku po wejściu Polski do UE. Także można umowy do tej zasady liczyć dopiero od umowy nr 5. Czy umowa nr 7 powinna być umową na czas nieokreślony? Czy będzie to umowa liczona jako pierwsza ?

Z góry dziękuje za informację.
2013-07-25 11:40:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Archeo jest dużo bardziej skomplikowane :-)

art. 25'1 wszedł do KP w roku... 1996 na mocy tej nowelizacji:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;2;lutego,dziennik,ustaw,1996,024,110.html

Następnie jego stosowanie zostało zawieszone od dnia 29.11.2002 na mocy tej nowelizacji:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;26;lipca,dziennik,ustaw,2002,135,1146.html

Od 1 maja 2004 przywrócono stosowanie art. 25'1 oraz go rozbudowano o kwestię aneksów i niestosowania do umów na zastępstwo itp. na mocy tej nowelizacji:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;14;listopada,dziennik,ustaw,2003,213,2081.html


a następnie już tak jak w artykule przewodnim do wątku.

Z całej tej historii wynika to, że
- pracownik może jeszcze ( nie minęły 3 lata przedawnienia ) w sądzie pracy dojść uznania umowy nr. 6 za umowę bezterminową, bo przekroczyła ona w swym trakcie limit 24 mc łącznego trwania umów pod rządami ustawy antykryzysowej
- bez ww drogi sądowej umowa nr. 7 może być przez was (pracodawcę) traktowana jako pierwsza z sekwencji umów z art. 25'1 w najnowszym okresie stosowania tego zapisu.

Tak pozaprawnie:
Z czystej przyzwoitości, tego że złamano w stosunku do tego pracownika prawo w przypadku umowy nr. 6 , jego wieloletniego stażu, i tego że na skutek 'polki galopki' z ciągłym zmienianiem KP stał się on kilka razy ofiarą tych zmian - powinno po prostu dojść do zmiany obecnej umowy na bezterminową drogą aneksu.
2013-07-25 13:46:11 79.185.246.* | fokolandia
czyli limitowi 24 miesięcy nie przeszkadza to, że umowa nr 5 została zawarta przed 22 sierpnia 2009 r.? Istotne jest to że w okresie od 22.09.2009- 31.12.2011 zostało przekroczone 24 miesiące? Dobrze rozumiem ?
2013-07-25 21:37:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
TAK, ta jej część, która trwała w trakcie obowiązywania Ustawy antykryzysowej wchodziła do owego limitu, stąd umowa 6 zawarta na taki czas, na jaki została zawarta stanowiła złamanie zapisów tej ustawy ( wykroczenie ? przeciw regulacjom prawa pracy ) ale zgodnie z licznymi wykładaniami nie powodowało to automatycznej jej nieważności, czy samoprzekształcenia w umowę bezterminową, tak jak jest z umowami z art. 25'1, gdzie regulacja jest mocniejsza.

Z przepisów przejściowych wynika, że długość umowy 5 nie miałaby znaczenia i nie byłoby złamania prawa, gdyby termin jej zakończenia wykraczał poza 2011.
2013-07-16 11:09:18 79.189.164.* | Justa11
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [2]
Witam, mam pytanie na temat swoich umów:
I umowa (okres próbny) 01.11.2008r. - 31.12.2008r.
II umowa 01.01.2009r. do 31.12.2013r.
czyli trzecia może być wciąż na czas określony? ponieważ umowa na okres próbny "nie liczy się"?
2013-07-16 11:25:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Owszem, nie liczy się, ale w tym przypadku znaczenie ma to, że w czasie trwania obecnej umowy była zmiana przepisów, o której ten wątek traktuje, jest więc ona po prostu pierwszą umową z sekwencji art. 25'1 kodeksu pracy.

Kolejna umowa z tym pracodawcą może więc być umową na czas określony.
2013-07-16 11:53:49 79.189.164.* | Justa11
Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź ;)
2013-07-14 15:09:58 _ola
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
ja również mam pytanie dot umów:
I umowa zawarta 01.09.2009- 31.08.2010
II umowa zawarta 01.09.2010- 31.08.2013

jaka powinna być III umowa?
2013-07-15 09:17:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
II umowa wyczerpała i przekroczyła limit 24 mc w czasie obowiązywania owego limitu. Albo przed sądem pracy dojdzie Pani od pracodawcy uznania ją za bezterminową, albo będzie ona traktowana jako PIERWSZA z sekwencji z art. 25'1 KP, czyli kolejna umowa z tym pracodawcą też będzie mogła być na czas określony.
2013-06-26 14:34:03 83.16.64.* | klaudusiiaaa
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [4]
Mam pytanie odnośnie swoich umów, więc:
0 umowa na okres próbny 1-09-2011 - 31-11-2011
I umowa 1-12-2011 - 31-11-2012
II umowa 1-12-2012 - 31-11-2013
Jaka powinna być kolejna umowa?
2013-06-26 22:36:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W Pani przypadku ustawa tzw. antykryzysowa niczego nie zmieniła. Obecna umowa jest drugą w rozumieniu art. 25'1 KP.
Jeśli z tym pracodawcą nawiąże Pani kolejną umowę nie później niż od 01.01. 2014 to musi być ona umową bezterminową, a jeśli nawet zostanie zawarta jako terminowa - z mocy prawa będzie traktowana jako bezterminowa.

Ps. nie ma w kalendarzu daty 31.11....
Pomyłka w pytaniu na forum, czy w zapisach umów ?
2013-06-26 23:01:35 94.158.235.* | klaudusiiaaa
Ps. jak najbardziej mój błąd
czyli mam rozumieć że jeżeli pracodawca podpisze ze mną kolejną umowę w dniu 1-12-2013 i nie będę miała dłuższej przerwy niż miesiąc kalendarzowy to umowa ta będzie już traktowana jako bezterminowa nawet jak będzie zawarta na kolejny rok , i nie ma znaczenia że poprzednie umowy były zawierane tylko na rok, a jeżeli dostanę umowę na 1 rok to czy pracodawca po roku czasu może zawrzeć ze mną kolejnej umowy ?? ( mimo ze z mocy prawa jest ona traktowana jako bezterminowa )

Ps. przepraszam ale musiałam sobie to wytłumaczyć swoimi słowami z góry dziękuje za odpowiedź
klaudusiiaaa
2013-06-26 23:08:43 94.158.235.* | klaudusiiaaa
PROSZĘ NIE CZYTAĆ POPRZEDNIEGO KOMENTARZA BO WKRADŁ SIĘ BŁĄD
Ps. jak najbardziej mój błąd z datami

czyli mam rozumieć że jeżeli pracodawca podpisze ze mną kolejną umowę w dniu 1-12-2013 i nie będę miała dłuższej przerwy niż miesiąc kalendarzowy to umowa ta będzie już traktowana jako bezterminowa nawet jak będzie zawarta na kolejny rok , i nie ma znaczenia że poprzednie umowy były zawierane tylko na rok, a jeżeli dostanę umowę na 1 rok to czy pracodawca po roku czasu może nie podpisać ze mną kolejnej umowy ?? ( mimo ze z mocy prawa jest ona traktowana jako bezterminowa )

Ps. przepraszam ale musiałam sobie to wytłumaczyć swoimi słowami z góry dziękuje za odpowiedź
klaudusiiaaa
2013-06-27 09:52:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dla tego, by kolejna umowa była bezterminową nie będzie miało znaczenie to, jak długie były dwie poprzednie, ale to by był to ten sam pracodawca oraz to by przerwa w trwaniu stosunku pracy z nim nie przekroczyła miesiąca. Czyli może owa umowa zaczynać się np. od 15 grudnia.

Oczywiście pracodawca może uniknąć tej powinności zawierając umowę z Panią umowę np. od 7 stycznia. Długość przerwy przerywa sekwencję umów z art. 25'1 KP, może więc być ona znów terminową.

Tak to definiuje KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25


Więc zakładając, że podpiszecie umowę na czas określony, zaczynającą się w grudniu- i tak w świetle prawa pracy sytuacja wygląda tak, jakby była bezterminową. Dotyczy to wymiaru urlopu, okresów wypowiedzenia, uprawnień rodzicielskich itd.

Każda próba traktowania tej umowy jako terminowej przez jedną ze stron jest sprzeczna z prawem, rodzi więc prawo do interwencji w PIP, sądzie.

Co do formalności- pracodawca powinien dokonać zmiany treści umowy.
Najlepiej więc już w czasie jej podpisywania domagać się właściwego zapisu tj. o jej bezterminowości.

Tu więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/co;zmienia;trzecia;umowa;na;czas;okreslony,187,0,375739.html
2012-11-04 12:49:02 91.194.188.* | Krzysztof102009
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Mam dość ciekawą sytuację. 06.10.2009 pracodawca zawarł ze mną umowę na czasu określony - 4 lata tj. do 30.10.2012. Czyli niezgodnie z ustawą. Pytanie - co teraz? Umowa skończyła mi się po przepracowaniu 24 miesięcy czyli 30.10.2011 i pracuję teraz bez umowy?
2012-12-31 12:42:46 79.189.33.* | Ulaa88
Również mam pytanie odnośnie swoich umów
I od 04.11.2010r do 31.12.2010r.
II od 01.01.2011 do 31.12.2012r.
to trzecia jaka powinna być ?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź Dziekuje.
2012-12-31 12:53:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może być zarówno na czas nieokreślony, jak i określony.

Obecnie trwająca umowa jest PIERWSZĄ w rozumieniu art.25'1 KP.
2012-11-05 11:35:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Raczej NIEciekawą.
Umowa jak rozumiem została oficjalnie rozwiązana- obecnie jest Pan zatrudniony na czarno- nielegalnie co ma konsekwencje ubezpieczeniowe, podatkowe, karne.

Raczej tylko dla pracodawcy, chyba że jest Pan zarejestrowany jako bezrobotny, korzysta z zasiłków rodzinnych, świadczeń ZUS itp.- tzn. poświadczył Pan nieprawdę dotyczącą braku zatrudnienia, zaniżył swoje dochody.
2012-10-12 11:19:25 83.31.120.* | fokolandia
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
WITAM, PROSZĘ O INFORMACJĘ CO DO UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY.
1- UMOWA CZAS OKREŚLONY 10-10-2005 DO 11-10-2010
2- UMOWA CZAS OKREŚLONY 10-10-2010 DO 11-10-2012
JAKA POWINNA BYĆ TRZECIA UMOWA?

DZIĘKUJĘ Z GÓRY ZA POMOC.
2012-10-12 11:26:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa nr. 2 powinna była być zawarta na czas, krótszy lub od razu na na czas nieokreślony bo wraz z częścią umowy nr 1. przypadającą po 21 sierpnia 2009 roku przekroczyła limit 24 miesięcy.
W związku z tym, że tak nie było nie ma jednak automatycznego przekształcenia bez postępowania sądowego.

Bez przekształcenia- umowa nr 2 jest pierwszą umową z szeregu umów z art. 25'1 KP. Kolejna umowa może być znów na czas określony.
2012-10-10 23:08:04 31.11.132.* | ona82
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
proszę uprzejmie o informacje, czy obecne przedłużenie umowy (IV)- biorąc pod uwagę ustawę antykryzysową jest prawidłowe, mianowicie,
I- umowa na czas próbny 02.08.2010-30.10.2010
II - umowa na czas określony 31.10.2010-30.10.2011
III - umowa na czas określony 31.10.2011-30.10.2012
IV - umowa na czas określony 31.10.2012-30.10.2014

Dziękuję, pozdrawiam,
2012-10-11 10:48:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jest prawidłowe. Umowa III w dniu 1.01.2012 r. stała się pierwszą z szeregu umów, o których mówi art. 25'1 KP.

Umowy II i III nie przekroczyły limitu 24 miesięcy wtedy obowiązującego.
2012-08-25 11:56:21 95.49.22.* | sergio87
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [2]
Witam,ja również mam wątpliwości co do swoich umów.

I-umowa od 01.09.2006 do 31.08.2007
2-umowa od 01.09.2007 do 31.08.2010
3-umowa od 01.09.2010 do 30.08.2012

Czyli licząc od dnia 23 sierpnia 2009 przekroczyłem limit 24 miesięcy ? a co za tym idzie czy moge się "ubiegać" o przekształcenie ostatniej umowy na czas nieokreślony?

Dodam tylko że w zakładzie pracy panuje tendencja do nie dawania umów na czas nieokeślony,dlatego ciekaw jestem opinii kogoś kto dobrze zna sie na temacie,

Dziękuje,pozdrawiam
2012-08-27 10:24:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. 3 umowa przekroczyła limit ustawowy wtedy obowiązujący tj. powinna była być zawarta albo na czas nieokreślony, albo na czas krótszy albo wypowiedziana przed osiągnięciem limitu.

Możliwe jest roszczenie o takie przekształcenie. Bez niego- umowa obecna jest pierwszą w rozumieniu ponownie obowiązującego art.25'1 KP.

Oczywiście zakładam, że pracodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne (jeśli odrębna ustawa przyznaje im zdolność prawną), które wykonują działalność gospodarczą we własnym imieniu) Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jeżeli więc zatrudniają oni pracowników na potrzeby prowadzonej działalności, również ich dotyczą wspomniane zmiany.
2012-08-27 15:56:40 95.49.86.* | sergio87
Z mojego punktu widzenia cała ta ustawa to jakiś bubel,pracując 6 lat (a być może 8 licząc kolejną umowę na 2 lata) nie mogę czuć się "pewnie" finansowo ,nie mówiąc już o kredycie.
No ale wiadomo dużo leży w gestii pracodawcy.

Dziękuje szklarek za odpowiedź.
Pozdrawiam
2012-08-02 13:16:09 83.3.225.* | Marta479
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Pytanie dotyczące umów
I umowa od 15.11.2007 do 14.02.2008 okres próbny
II umowa od 15.02.2008 do 14.02.2010 na czas określony
III umowa od 15 lutego 2010 do 21 sierpnia 2011 roku

IV umowa 22 sierpnia 2011 do 21 sierpnia 2012 roku

V umowa od 22 sierpnia do 21 sierpnia 2014 roku czy V umowa powinna być juz na czas nieokreślony
2012-08-02 19:52:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
IV umowa była zawarta nieprawidłowo. Powinna była już być na czas nieokreślony, albo zawarta po 21 listopada 2011.

Bez sądownego uznania jej(IV) za taką, umowa V może być w majestacie art.25'1 KP umową na czas określony.
2012-07-26 13:53:24 217.153.29.* | pawel842
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
a co z umową zawartą w dniu 05-01-2009 i trwającą do 31-12-2011 włącznie?
2012-07-27 12:28:23 77.114.44.* | MAZIK604
Mam pytanie dotyczące umów.
I.Umowa na okres próby
18.05.2010-31.07.2010
II.Umowa na czas określony 1.08.2010-31.07.2011
III.Umowa na czas określony 1.08.2011-31.07.2012
IV.Umowa na czas określony 1.08.2012-31.07.2014

Jaka będzie kolejna umowa czy na czas określony czy na stałe??? I czy trzecia umowa na czas określony jest traktowana jak umowa na czas nieokreślony ,ponieważ był ciąg umów bez żądnych przerw??
2012-07-27 17:48:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa obecnie jeszcze trwająca jest PIERWSZĄ z sekwencji z art.25'1 KP, bo poprzednia przypadła na czas u. antykryzysowej.

Kolejna umowa zawarta w 2014 z mocy prawa będzie już na czas nieokreślony, o ile rozpocznie się ona nie później niż 1 września 2014 i o ile do tego czasu regulacja ta się nie zmieni, o czym parę razy już pracodawcy i Min. Pracy debatowało.
2012-07-26 20:22:28 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od dnia 23 sierpnia 2009 licząc przekroczyła limit 24 miesięcy. Przysługiwała możliwość sądownego przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony skoro wcześniej (przed upływem 24 mc jej nie wypowiedziano).
2012-07-01 22:53:42 77.254.224.* | kasia328
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,

Mam pytanie: Czy jesli pracodawca zawarł ze mna umowe na czas określony w
czasie trawania tej ustawy (16,08,2010) na okres 4 lat to czy to jest
zgodne z prawem? Oraz w przypadku gdybym chciała się teraz zwolnic po
upływie 2 lat to czy mogę sie powołac na to wykroczenie i na podstawie tej
ustawy się zwolnic?
2012-07-02 19:39:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, zgodne bo do końca roku 2011 nie wyczerpała ta umowa limitu 24 miesięcy. No chyba, że była przed nią inna u tego pracodawcy.

Przekroczenie lub nie ww limitu jest bez związku z prawem do wypowiedzenia tej umowy. Jest ono możliwe gdy klauzulę taką w umowie zapisano albo należy zawrzeć porozumienie stron.
2012-07-01 22:46:42 77.254.224.* | kaasia
Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [0]
Witam,

Mam pytanie: Czy jesli pracodawca zawarł ze mna umowe na czas określony w czasie trawania tej ustawy (16,08,2010) na okres 4 lat to czy to jest zgodne z prawem? Oraz w przypadku gdybym chciała się teraz zwolnic po upływie 2 lat to czy mogę sie powołac na to wykroczenie i na podstawie tej ustawy się zwolnic?
2012-06-12 17:54:54 46.238.80.* | bleki
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Mam pytanie dotyczące umów :
0 umowa okres próbny
I umowa na czas określony 25.02.2005 - 25.02.2007
II umowa na czas określony 26.02.2007 - 28.02.2012
III umowa na czas określony 29.02.2012 - 28.02.2014
Proszę o interpretacje czy III umowa jest w rozumieniu przepisów ustawy antykryzysowej drugą umową czy powinna ona zostać zawarta na czas nieokreślony?
Z góry dziękuje.
2012-06-12 18:12:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Do umowy III nie ma już zastosowania art. 13 ustawy antykryzysowej.
Umowa II jako trwająca po 31.12.2011 jest pierwszą z sekwencji art. 25'1 KP. Umowa III mogła być zawarta na dowolny czas i być umową na czas określony.
2012-05-29 13:37:52 37.225.117.* | kasia1407
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [2]
Ja również mam pytanie dotyczące umów.
umowa na okres próbny 15.01.2010-14.04.2010
I umowa- 15.04.2010 - 14.10.2010
II umowa - 15.05.2010 - 14.10.2011
III umowa - 15.10.2011 - 31.12.2012
Kolejna umowa również będzie na czas określony? bo okres 24 miesięcy ustawy antykryzysowej minął w kwietniu? proszę o pomoc!!
2012-05-29 14:27:40 gosica147
Ja również mam pytanie dotyczące umów.
umowa na okres próbny 15.01.2010-14.04.2010
I umowa- 15.04.2010 - 14.10.2010
II umowa - 15.05.2010 - 14.10.2011
III umowa - 15.10.2011 - 31.12.2012
Kolejna umowa również będzie na czas określony? bo okres 24 miesięcy ustawy antykryzysowej minął w kwietniu? proszę o pomoc!!
2012-05-30 21:58:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kolejna umowa może być na czas określony.
Umowy I-III nie wyczerpały 24 miesięcznego limitu do 31.12.2011r.
Umowa III jest pierwszą z sekwencji z art.25'1 KP.
2012-05-19 21:42:07 anetal
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [10]
Witam i bardzo proszę o poradę.
1 umowa na okres próbny 01/08/2005 do 31/10/2005
2 umowa 01/11/2005 do 31/10/2010
3 umowa 01/11/2010 do 31/10/2012

Czy kolejną umowę pracodawca powinien zawrzeć ze mną już na czas nieokreślony?
Mam wątpliwości co do długości trwania 2-giej umowy.
Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie
Z góry dziekuje
2012-05-19 21:42:59 anetal
Przepraszam chodziło oczywiście o wątpliwości dotyczące czasu trwania 2giej umowy.
2012-05-21 11:40:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa nr 2 była zawarta prawidłowo, bo w czasie jej zawierania nie było limitu długości trwania takowych umów. Umowa nr 3 przekroczyła już jednak limit 24 miesięcy z art.13 ustawy tzw. antykryzysowej- i powinna była być zawarta na czas nieokreślony. Ma Pani prawo dochodzić tego w sądzie pracy. Bez takiego wyroku- umowa nr. 3 jest ponownie umową pierwszą z art.25'1 KP.
2012-05-21 12:21:00 anetal
Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Czy jest możliwość zawarcia z pracodawcą na drodze porozumienia dotyczącego zmiany warunków umowy tzn. jej statusu jako umowy na czas nieokreślony?
2012-05-21 12:30:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oczywiście, że tak-i to b. dobry pomysł, bo zaoszczędzi postępowania sądowego, jeśli pracodawca nie jest oporny, a Pani na tej pracy zależy.

Może to być w zakresie formalnym aneks do obecnej umowy lub nowa umowa znosząca obecnie trwającą.
2012-05-21 12:37:18 anetal
Czyli mam rozumieć że okres od 22/08/2009 do 31/10/2010 ( zakończenie trwania I umowy) jest wliczany do okresu 24 miesięcy wynikających z art. 13 ustawy i kolejna umowa mogła być podpisana tylko do 21/08/2011, tak?
To zatem jaki status powinna był mieć teoretycznie umowa obowiązująca od 21/08/2011?
2012-05-21 13:44:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mogła być podpisana albo do tego terminu, albo krótsza, albo dłuższa, ale już na czas nieokreślony.

To, że podpisano w opcji czwartej- tj. na czas nieokreślony z przekroczeniem limitu 24 mc obciąża pracodawce, było niezgodne z ww ustawą, ale NIE powoduje, że z automatu się ona przekształciła, albo nie miała mocy prawnej.
Stąd droga przez sąd pracy, albo polubowna- porozumienie stron w tej kwestii.
Bez tego umowa obowiązuje w kształcie i terminie podpisanym
2012-05-21 14:07:47 anetal
W Państowej Inspekcji Pracy dowiedziałam się przed chwilą że wszystko jest ok gdyż umowa 2ga był podpisana przed wejściem w życie ustawy. Pomieszanie z poplataniem.
Jestem w kropce i nie wiem co robić.
Jakich argumentów w rozmowie użyć....
2012-05-21 19:33:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ale w jakiej kropce ?
PIP potwierdził Pani to, co ja napisałem rano.

Ma Pani możliwość dochodzenia przekształcenia umowy obecnie trwającej. Podstawa prawna- przekroczenie przez nią limitu 24 mc (wraz z częścią umowy numer 2 ) z art.13 ustawy antykryzysowej.
Argument dla pracodawcy- porozumienie zaoszczędzi nam sądu.

No chyba, że chodzi Pani o okoliczności poboczne- tj. klimat stosunków z pracodawcą PO wyroku....
2012-05-21 19:46:05 anetal
Może nie jasno opisałam to co powiedziano mi w PIP. Usłyszałam że 3cia umowa została zawarta zgodnie z prawem tzn okres jej trwania oraz charakter gdyż nie można je łączyć z umową 2gą. Czy jest orzeczenie SN wyjaśniające takie okoliczności?
2012-05-21 20:19:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Na początek ustalmy- ponumerowała Pani umowy na początku wątku:
1- próbna
2- na czas określony zakończona
3- na czas określony obecnie trwająca.
I takiej numeracji w odpowiedziach się trzymam.

W PIP podano Pani bzdurę- przecież to ten sam pracodawca, umowa 3 nastąpiła bezpośrednio po drugiej i została zawarta w czasie obowiązywania U. antykryzysowej.
Więc zdecydowanie się łączą. Umowa 2 wchodzi do limitu tą swoją częścią, która przypadła po 21 sierpnia 2009 r.

Na potwierdzenie tego ma Pani
1. zdanie w artykule przewodnim do wątku "Powyższy 24-miesięczny limit nie znajdzie zastosowania jedynie do umów na czas określonych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (tj. 22 sierpnia 2009r.), których termin rozwiązania przypada po dniu 31 grudnia 2011r."

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowa;na;czas;okreslony;a;ustawa;antykryzysowa,249,-1,751353.html

2. artykuł 35, ust.2 przytaczanej wielokrotnie tu już ustawy.

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;1;lipca,dziennik,ustaw,2009,125,1035.html

3.stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy (znak pisma: GPP-364-4560-25-1/11/PE/RP).

4. było jeszcze stanowisko MPiPS z 2010.
5.

STANOWISKO BIURA PRASOWEGO

MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z 25 MARCA 2011 R.

W SPRAWIE UMÓW TERMINOWYCH W ŚWIETLE USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ
2012-05-17 12:23:25 mirka_101
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam, proszę o podpowiedź czy te umowy terminowe są zgodne z ustawą, czy został przekroczony limit 24 m-cy?? jaka powinna być kolejna umowa- na czas nieokreślony??
I 06.05.2009 do 31.05.2010
II 01.06.2010 do 31.05.2012
z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
2012-05-17 12:36:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jak u 'mrówki404'- druga umowa przekroczyła limit z art.13 ustawy antykryzysowej. Przysługuje Pani roszczenie (przed sądem pracy) o uznanie jej za umowę bezterminową.

Bez takiego postępowania jest ona po prostu pierwszą umową z sekwencji z art.25'1 KP, zatem kolejna też może jeszcze być na czas określony. Przypominam jeszcze o kryterium nie więcej niż jednego miesiąca, tzn. dłuższa przerwa między umowami "zeruje" licznik liczby umów.
2012-05-11 11:29:21 mrowka404
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam,
Pierwsza umowa została zawarta 26.09.2009 na czas określony 7 miesięcy. Kolejna umowa została zawarta na 24 miesiące, czyli do 30.04.2012. Jaka powinna być kolejna umowa- na czas nieokreślony?
czy pracodawca przy okazji nie wyczerpał limitu 24 mc zgodnie z ustawa antykryzysową?? jeśli tak, jakich rozczeń mogę się domagać??
z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

Pozdrawiam
2012-05-11 16:47:02 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, druga umowa przekroczyła limit z art.13 ustawy antykryzysowej. Przysługuje Pani roszczenie (przed sądem pracy) o uznanie jej za umowę bezterminową.

Bez takiego postępowania jest ona po prostu pierwszą umową z sekwencji z art.25'1 KP, zatem kolejna też może jeszcze być na czas określony. Przypominam jeszcze o kryterium nie więcej niż jednego miesiąca, tzn. dłuższa przerwa między umowami "zeruje" licznik liczby umów.
2012-05-10 10:30:45 79.191.245.* | kate85
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam, mam nadzieję, że forum dalej działa. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pracodawca zawarł ze mną umowy:
01.06.2010-31.12.2012
01.01.2011- 30.06.2011
1.07.2011- 31.01.2012
01.02.2012-31.05.2012
W związku z tym mam pytanie, na jaki okres powinna być zawarta następna umowa? Czy w tym przypadku powinna to być umowa na czas nieokreślony?

Pozdrawiam
2012-05-10 10:44:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że pierwsza umowa była do końca 2010 r., czyli że to literówka.
Ustawa antykryzysowa nic tu nie zmienia, limit 24 mc. nie został wyczerpany.

Ewentualna kolejna umowa- o ile pracodawca zechce ją z Panią zawrzeć musi już być na czas nieokreślony O ILE zostanie ona zawarta nie później niż 30 czerwca.

Wynika to z art.25'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25
2012-04-22 23:00:14 80.51.27.* | emelka81
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Witam. Nie wiem czy forum jeszcze "działa". Jeśli tak to będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź. Pracodawca zawarł ze mną następujące umowy:
I - na okres próbny - 07.04.2010 - 07.07.2010
II - 08. 07. 2010 - 30.09.2011
III - 01.10.2011 - 31.12.2011
IV - 29.12.2011 - 31.12.2012
Przekroczył więc limit 24 miesięcy z ustawy antykryzysowej i zapewne po zorientowaniu się wypowiedział mi umowę 19.04.2012 (okres wypowiedzenia 2 tygodnie). Czy w związku z tym mogę jeszcze przed sądem pracy ubiegać się o uznania mojej ostatniej umowy za umowę na czas nieokreślony i w związku z tym zmianę długości okresu wypowiedzenia. Czy ma to w ogóle sens?
2012-04-23 10:31:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracodawca NIE przekroczył tego limitu. Nie wchodziła do niego umowa na czas próbny. W czasie trwania zapisu ustawy o limicie 24 mc Pani miała 2 umowy na łącznie 1 rok 5 miesięcy 24 dni.
Dochodzenie uznania umowy za zawartą na czas nieokreślony jest bezprzedmiotowe.
2012-04-23 22:32:04 80.51.27.* | emelka81
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące odprawy. Pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Na wypowiedzeniu nic nie mam napisane o jego przyczynach (wręczyła mi je niespodziewanie pani z kadr i nic więcej nie powiedziała, mój bezpośredni przełożony pytany o zaistniałą sytuację stwierdził, że taka jest decyzja prezesa; prezes wraca z urlopu za2 tyg.). Po rozmowie z kadrową wnioskuję, że wypowiedzenie nastąpiło bez powodów leżących po mojej stronie. Na świadectwie pracy mam mieć podany tylko art.30 par.1 pkt2. Czy w tej sytuacji należy się odprawa?
2012-04-23 22:59:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie umowy na czas określony nie wymaga podania powodu.
Dla prawa dla odprawy niezbędne jest wyłączność przyczyn wypowiedzenia leżących po stronie pracodawcy. W takiej sytuacji w świadectwie pracy w okolicznościach/trybie rozwiązania umowy OPRÓCZ przywołania art.30, par.1, pkt. 2) i wskazania strony wypowiadającej (pracodawca) powinno znaleźć się albo sformułowanie "z przyczyn nieleżących po stronie pracownika/ leżących wyłącznie po stronie pracodawcy/niedotyczących pracownika ALBO przywołanie art. 10 Ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Tu nieco więcej;

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2012-01-24 23:36:58 95.160.49.* | marysia1234
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Witam.Również mam pytanie dotyczące mojej przyszłej umowy. Mianowicie
1 umowa okres próbny (wiem że jej się nie liczy)
2 umowa 1.10.2010-30.06.2011
3 umowa 01.07.2011-30.09.2012
jaką umowę po 30.09.2012 roku będzie mi mógł dać pracodawca. Czy na czas nieokreślony zgodnie z tym że będzie to 3 umowa, czy kolejną na czas określony ze względu na pakiet antykryzysowy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
2012-04-05 21:07:10 donia1968
Witam.Również mam pytanie dotyczące mojej przyszłej umowy.
1.okres próbny
2.umowa 01.06.2010-30.06.2011
3.umowa 01.07.2011-30.06.2012jaką umowę po 30.06.2012 roku będzie mi mógł dać pracodawca?
Proszę o odpowiedź.
2012-04-05 22:15:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W majestacie prawa pracy będzie mogła to być umowa na czas określony dowolnie długa. Obecnie trwająca nie wyczerpała limitu 24 miesięcy, więc nie "przysługuje" sądowe przekształcenie w bezterminową. I jest ona jednocześnie pierwszą z sekwencji możliwych 2 umów na czas określony z art.25'1 KP.
2012-01-24 23:50:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Będzie mogła to być umowa na czas określony, bo będzie to druga umowa z sekwencji art.25'1 KP.
2012-01-24 15:38:51 wojciech260773
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Witam moje pytanie dotyczy wystawionej stawki w umowie ktora dostałam od 01.01.2011-do 31.12.2016 wymiar czasu pracy pełny kwota zasadnicza brutto wynosi 1400zł a była podniesiona najnizsza krajowa na 1500,kadrowa twierdzi ze nie musi wystawiac aneksu do umowy moze ta kwote podwyżki doliczac jako premia(a premii nie mam zawartej w umowie)czy jest to zgodne z przepisami?przeciez od kwoty brutto naliczana bedzie moja emerytura w przyszłosci?premia jest ruchoma raz jest a raz moze jej nie byc
2012-01-24 19:17:49 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W 2011 przecież pensja minimalna wynosiła 1386 zł. Kadrowa nie musi wydziwiać z premiami ani z aneksami- z mocy prawa wynagrodzenie z umowy od stycznia podniosło się na 1500 zł.
Tylko dobrowolna podwyżka wynagrodzenia wymaga aneksu, a przy braku zgody pracownika (tak, są takie sytuacje !) wypowiedzenia zmieniającego.
Ta podwyżka jest ustawowa, zewnętrzna.
2012-01-24 20:15:10 wojciech260773
no tak podniosło sie z mocy prawa i dlatego pytam czy dostajac umowe od 01.01.2012(przepraszam pomyliłam date wcześniej miało byc 2012)nie powinnam juz miec ze stawka wyższa,kadrowa twierdzi że nie,że moze wyrównywac to premia co mi sie wydaje nie zgodne z przepisami,powinnam miec na umowie 1500 bo jak to pozniej udowodnie(premia moze byc miesiac -dwa a pozniej wcale)a umowa jest umowa,przepraszam za wczesniejszy błąd
2012-01-24 20:54:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To inna nieco sytuacja. Oczywiście do płacy minimalnej wchodzą i inne składniki wynagrodzenia- np. premie- i wymóg wypłacania pensji minimalnej może pracodawca "załatwić" premiami. Ale w takim razie ich istnienie jako składnika wynagrodzenia powinno być zapisane w umowie tak jak kwota wynagrodzenia zasadniczego- co wynika z art.art. 29 par. 1 pkt 3 KP.
Jeśli ich nie ma- tzn. że wynagrodzenie jest stałe i tylko zasadnicze- wtedy umowa powinna być aneksowana ze wskazaniem kwoty "1500 zł", albo " minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w rozumieniu przepisów prawa pracy ).

Ale i tak, nawet gdyby ww zmiany nie zostały wprowadzone- z art.7 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wynika obowiązek wypłacania wyrównania do pensji minimalnej, jeśli wynagrodzenie za dany miesiąc "wychodziłoby" niższe np. na skutek tego, że premia wypłacana jest rzadziej.

Udowadnianie (PIP, czy sądowi pracy) czegokolwiek byłoby potrzebne, gdyby wypłata brutto wypłacona była niższa. Dowodem będzie wyciąg z konta, RMUA, PIT 11.

To, że umowa jest podpisana na niższą kwotę w żadnym stopniu nie pozwala na takie jej wypłacanie- w tym zakresie mocą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu staje się ona nieważna, a raczej zmieniona, pracodawca nie może się na ten jej zapis powoływać i wypłacać mniej.
2012-01-18 23:24:08 wojciech260773
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Witam mam nurtujace mnie pytanko dostałam umowe na czas okreslony od 01.01.2012-31.12.2016 czy nie powinnam dostac tej umowy juz na stałe???moje wcześniejsze umowy z tym pracodawcą to: 26.07.2005-30.09.2005r okres próbny 01.10.2005-31.12.2010 czas określony 31.12.2010-31.12.2011 czas określony
2012-01-19 11:33:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Obecnej- nie- jest pierwszą z sekwencji z art. 25'1 KP.
Natomiast umowa poprzednia jako wyczerpująca limit 24 miesięcy z art.13 ustawy antykryzysowej powinna była być już umową na czas nieokreślony. Można tego dochodzić przed sądem pracy. Przy pozytywnym wyroku- umowa obecna będzie bezprzedmiotowa.

Jeśli ma Pani odwagę- warto pracodawcy uświadomić tę sytuację i gotowość do pozwu, chyba że....przekształci obecną umowę...
Cyzli uzyska Pani efekt taki, jaki w sądzie bez...sądu.
2012-01-19 14:07:31 wojciech260773
ok,dziekuje ,rozumiem ale jeszcze jedno pytanie jesli ta umowa nie musi byc umowa na czas nieokreslony to czy umowa która dostałąm nie powinna byc sformułowana tak aby nieprzekraczac 24 miesiecy???moze byc aż na 4 lata?
2012-01-19 14:17:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Obecna umowa w całości przypada PO okresie stosowania zapisu o 24 miesięcznym limicie- jak napisałem- jest pierwszą z sekwencji art.25'1 KP, który daje limit liczby umów, a nie limit ich łącznego czasu trwania:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25
2012-01-09 19:57:47 81.190.105.* | katikatarzyna
Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa - Katarzyna [1]
Witam, dnia 10 sierpnia 2011 roku zawarłam pierwszą(!) umowę na okres 24 mies. Okres wypowiedzenia podany w umowie wynosi 2 tygodnie. Czy zgodnie z ustawą antykryzysową moja umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony w związku z czym obejmuje mnie dłuższy okres wypowiedzenia? Będę wdzięczna za szybką informację
2012-01-10 11:57:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie, nie przekształca się. Została zawarta w sposób prawidłowy. Ma kodeksowy okres wypowiedzenia i długość maksymalną dopuszczalną w momencie jej zawierania.
Od 1.01. 2012 jest traktowana jako pierwsza z sekwencji umów z art.25'1 KP
2012-01-09 18:55:30 tyljo@wp.pl
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam mam podobny problem, chciałabym się dowiedzieć jak liczyć te 24 miesiące ustawy antykryzysowej, czy w moim przypadku nie zostało to przekroczone. Miałam 2 umowę na czas określony od 1.10.2005 r- 30.09.2010 r i 3cią umowę od 1.10.2010r - 31.12.2011roku. Czy z 2 umowy miesiące od 22.08.2009 tez się wliczają w tą ustawę?
2012-01-09 19:32:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, wliczają, stąd 3 umowa przekroczyła dopuszczalny limit z ustawy.
2012-01-09 12:01:54 188.146.30.* | Illis
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [2]
Witam,
chciałam się dowiedzieć czy obowiązuje mnie ustawa antykryzysowa, czy nie powinnam mieć umowy na czas nieokreślony:

Umowa na okres próbny 01.06.2008-31.08.2008
I - określony 01.09.2008-31.12.2008
II - określony 01.01.2009-31.12.2009
III - określony 01.01.2010-31.12.2011
2012-01-09 12:19:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa III jako wyczerpująca wraz z umową II ( po 22 sierpnia 2009 ) termin 24 miesięcy powinna była być zawarta na czas nieokreślony. Albo na krótszy, albo wypowiedziana wcześniej.
2012-01-09 12:28:00 188.146.30.* | Illis
Jeśli tak faktycznie jest to dziękuję bardzo za dobre nowiny. Niestety najprawdopodobniej sprawa się w sądzie skończy, bo jeszcze za urlop, którego w ogóle nie wykorzystałam przez te lata muszę, nie chcą wypłacić ekwiwalentu.
2012-01-03 22:32:13 mloda123
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [0]
Witam
Po umowie probnej dostalam umowe od 22.12.2009 do 21.12.2010, następnie umowa została przedłużona do dnia 31.07.2011 i kolejna do 31.12.2011.
Moje pytanie: Czy następna umowa ktorą dostałam z dniem 01.01.2012 powinna być umową na czas nieokreślony (aktualnie na umowie widnieje termin do 31.12.2013).

Z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
2012-01-03 08:39:09 83.30.44.* | izabe;a
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [0]
Moja umowa zostala zawarta przed wejsciem w zycie ustawy ale konczyla sie 30.11.2011 czy takze nie nalezy mi sie umowa na stale?
2012-01-02 08:02:29 irenapak42
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [3]
Pierwsza umowa o pracę na czas określony była na okres próbny-więc się nie liczy.Kolejna 3.październik2006r.-30.września2007r.,trzecia z kolei 1 październik2007r.-30 września 2009r.,czwarta od 1 października2009r.-21 sierpnia 2011r.,piąta od 22 sierpnia2011r.-31.grudnia 2011r.(te dwie umowy bez żadnej przerwy mają 26 m-cy).Następna jest od 01stycznia 2012r.-31 grudnia 2012r.
z tego rodzi się pytanie?Czy pracodawca nie powinien tej ostatniej umowy napisać na czas nieokreślony.(Jest to pełen etat u tego samego pracodawcy).
2012-01-02 11:22:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa nazwana przez Panią "piątą" powinna była być zawarta na czas nieokreślony, bo umowa "czwarta" wyczerpała limit 24 miesięcy z Ustawy Antykryzysowej.
Jeśli sądownie lub "dobrowolnie" ze strony pracodawcy tego Pani nie uzyska, to umowa obecna może być znów na czas określony.
2012-05-30 17:53:05 87.96.106.* | Andzia1706
witam,
mam pytanie odnośnie mojej umowy:
-01.04.2010-30.08-2010-umowa zlecenie i 1/16 umowy o pracę
-1.09.2010-30.01.2011- umowa o pracę
-1.02-2011-31.07.2011- umowa o pracę
-1.08-2011-31.10.2011- umowa o pracę(zmieniłam stanowisko w tej samej firmie)
-1.11.2011-29.06.2012- umowa o pracę
Prosze napisac mi czy kolejna umowa powinna byc na czas nieokreslony czy znów może być na czas określony?
2012-05-30 22:01:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może być na czas określony, bo obecna umowa jest traktowana jako pierwsza z sekwencji 3 umów z art.25'1 KP., który ponownie obowiązuje od 1.01.2012 r.

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25
2012-01-01 19:55:15 83.21.189.* | papapapa
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
mam pytanie pierwsza umowa konczyla sie z dniem 21 sierpnia 2011 kolejna dostalam do 31 grudnia 2011 pracuje na pelnym etacie jaka moze byc kolejna umowa.chciala bym podkreslic ze w zakladzie sa w=dwie firmy czy z dniem 1 stycznia moge dostac przeniesienie do poprzedniej firmy znow na pierwsza umowe czy zaklad z dniem 1 stycznia powinien mi dac umowe na stale z powodu ze to byla by moja trzecia umowa.
prosze o odpowiedz
2012-01-02 11:15:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czy u obecnego pracodawcy czy u innego- umowa od 1 stycznia lub późniejsza może być na dowolny czas określony- będzie pierwszą z sekwencji art.25'1 KP.
2011-12-30 20:21:07 80.50.140.* | bukiecik
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [6]
witam.
Proszę o radę.Pierwsza moja umowa na okres próbny zawarta była 01.06.2007r ,do 31.08.07r. następna od 01.09.07r. do 31.12.08r. kolejna od 02.01.2009r. do 31.12.11r. Czy mogę wnieść sprawę do Sądu o uznanie mojej ostatniej umowy za umowę na czas nieokreślony?
2012-01-02 11:13:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem NIE- została ona zawarta pod rządami jeszcze art.25'1 KP i była drugą umową (próbnej się nie wlicza i nie wliczało).
Mogła być na czas określony dowolnie długi.
2012-01-02 13:28:15 83.19.165.* | smok wawelski
A czy w takiej sytuacji kolejna umowa zawarta od 01.01.2012 (czyli trzecia wg starych przepisów) powinna już być na czas nieokreślony czy określony licząc tę umowę jako pierwszą. (Przypomnę, że 2-ga umowa na czas określony, zawarta została przed wejściem ustawy antykryzysowej, a kończy się dokładnie 31.12.2011 roku). Pozdrawiam
2012-01-02 19:13:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przypomnę ? Smok zatem czy bukiecik ?

Z art. 35 Ustawy Antykryzysowej wynika, że nie będzie ona trzecią, gdyż do sekwencji z art.25'1 KP nie wlicza się umowy trwającej w dniu 22 sierpnia 2009 r.
Czyli będzie ona umową drugą.

No niestety krytykowano ją (ustawę) za zbyt skromne przepisy przejściowe czy brak konsekwencji za przekroczenie limitu 24 miesięcy.
2012-01-03 14:44:30 89.74.21.* | smok wawelski
Smok się tylko dołączył :)
Dziękuję za niestety nieprzychylną odpowiedź :) i pozdrawiam
2012-01-02 20:13:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
I w ramach autopoprawki- z tegoż art.34 wynika, że jednak prawo do ustalenia sądownie nieokreślonego charakteru umowy zakończonej 31.12.2011 r. jest- bo o ile jak napisałem mogła być zawarta na dowolny czas określony, o tyle powinna być zamieniona lub wypowiedziana, tak by w dniu 23 sierpnia 2011 już ona była rozwiązana lub była już umową na czas nieokreślony.

Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
2012-01-03 14:48:12 89.74.21.* | smok wawelski
no tak, ale do sądu to ostateczność, jeżeli się chce jeszcze popracować.
Dziękuję
2011-12-29 15:15:01 83.13.167.* | Bladzioch
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [2]
Witam,
Proszę o pomoc. 15.11.2011 r. podpisałem umowę o pracę na czas określony obowiązującą od 01.12.2011 r. do 30.11.2014 r. Czy można ubiegać się w sądzie o uznanie, że obowiązuje ona na czas nieokreślony?

Dzięki
2011-12-29 16:50:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie można, bo przecież do końca roku nie przekroczy ona 24 miesięcy trwania. Będzie ona pierwszą z sekwencji umów, w której zastosowanie będzie miał limit liczby umów, anie ich łącznego czasu trwania.

Zresztą wynika to z art. 34 ust. 2 Ustawy.
2011-12-29 21:12:16 89.68.113.* | Bladzioch
ok dzięki
2011-12-27 21:34:00 82.160.131.* | akswoktal
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
witam
1 umowe miałam na czas określony
2 umowe miałam tez na czas określony od 03 stycznia 2007 do 03 stycznia 2012 czyli na 5 lat czy mogę pisa do sądu aby uznał mi ja na czas nieokreśliny????
2011-12-27 21:58:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Nie ma podstaw do takiego pozwu. Umowa ta zaczęła się przed wejściem ustawy w życie, a kończy po czasie jej stosowania. Limit 24 miesięcy NIE ma więc zastosowania do tej Pani umowy.

Była ona drugą umową w sekwencji z art.25'1 KP, więc mogła być umową czasową, na dowolny czas.
Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wieloletnie umowy zawarte na czas określony mogą być uznane przez sąd za umowy na czas nieokreślony, jeśli nie uzasadnia tego zadanie określone w czasie, do którego wykonania pracownik został zatrudniony oraz interes obu stron stosunku pracy (wyrok SN z 25 października 2007 r., sygn. II PK 49/07).

Ale jest to już kwestia niezależna od ustawy antykryzysowej.
2011-12-27 16:38:10 87.99.119.* | m3gi
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
witam
zawarliśmy z pracownikiem dwie następujące po sobie umowy na czas określony, a mianowicie:
I. 15.09.2010 - 14.09.2011
II. 15.09.2011 - 31.12.2012.

Czy ta druga umowa jest prawidłowa?? Mnie się wydaje że powinna być do 14.09.2012 (łącznie 24 miesiące). Czy następna umowa będzie na czas nieokreślony? Czy może będzie traktowana jako pierwsza umowa??
2011-12-27 17:33:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ta druga umowa powinna była być zawarta albo na okres krótszy- czyli do 14.09.2012 albo na czas nieokreślony. Pracownik może w sądzie pracy dochodzić uznania jej za taką.

Ewentualna następna umowa z nim może być na czas określony- będzie pierwszą z sekwencji z art. 25'1 KP. Jeśli pracownik uzyskałby ww orzeczenie sądu, ta umowa stałaby się bezprzedmiotowa.
2011-12-22 16:39:59 91.192.88.* | guliwer1974
Re: Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa [1]
Witam. przedstawie sytuacje -- pierwsza umowa od 1.10.2010-31.12.2010, druga umowa 1.01.2011-31.12.2011.. i dostałem własnie trzecia zawartą w dniu 30.12.2011 z data rozpoczęcia pracy 1.01.2012 na czas okreslony do dnia 31.12.2014 . PYTANIE--czy ta ostatnia umowa powinna być na czas określony czy nieokreslony?? tym bardziej ze jest to moja trzecia umowa o prace w ciągłości... pozdrawiam
2011-12-22 18:33:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ta ostatnia, jeszcze nierozpoczęta, może być zgodnie z prawem na czas określony. Będzie ona PIERWSZĄ z cyklu, w którym trzecia umowa musi być na czas nieokreślony.
To, że kalendarzowo jest ona trzecią nie ma znaczenia, bo dwie poprzednie trwały w czasie, gdy regulacja nie dotyczyła liczby, ale łącznego czasu umów.
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły