Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Stalking - wkrótce będzie za to kara

2010-02-23 07:30

Stalking - wkrótce będzie za to kara

Stalking - wkrótce będzie za to kara

W chwili obecnej definicja stalkingu obejmuje złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś niebezpieczeństwu. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje opracowanie przepisów wprowadzających karanie stalkingu.

Stalking pochodzi z języka angielskiego oznacza podchody lub skradanie się i używany bywał w języku myśliwych polujących na zwierzynę. Jest to także nowe zjawisko społeczne, które pojawiło się pod koniec lat osiemdziesiątych i polegało na obsesyjnym nękaniu i podążaniu fanów za gwiazdami muzyki pop i aktorami.

Najczęściej objawem tego zjawiska jest uporczywe, ciągłe i zamierzone nękanie m.in. za pomocą sms-ów, głuchych telefonów i poczty elektronicznej. Działania te są szczególnie niebezpieczne zwłaszcza, gdy mogą przybrać formę przemocy psychicznej i fizycznej zagrażającej życiu ofiary. Działania prześladowców wymierzone są w wolność, prywatność, intymność, czy spokój ofiary.Stalking - wciąż bez kary
Tym samym mogą być przyczyną strat materialnych np.poprzez rezygnację z pracy. Jak ważny jest to problem wskazuje fakt, iż w Niemczech nie ograniczono się do skonstruowania przepisu penalizującego tego typu zachowania, ale wprowadzono w życie w marcu 2007 r specjalną ustawę anty-stalkingową regulującą kompleksowo tę problematykę.

Czyny które podlegają karaniu to dla przykładu:

- częste niepożądane telefonowanie,

- wysyłanie sms-ów w ciągu dnia czy nocączęste kontakty listowne, zarówno zwykłą pocztą, jak i pocztą elektroniczną,

- ciągłe przebywanie w pobliżu miejsca przebywania ofiary,śledzenie, bieganie i jazda za ofiarą,

- uporczywe nawiązywanie kontaktów przez osoby trzecie, także w miejscu pracy,
niepożądane przesyłanie prezentów, kwiatów,

- uporczywe pozostawianie wiadomości w drzwiach lub na samochodzie,rozpoznawanie planów dnia ofiary,te same czynności spędzania wolnego czasu blisko ofiary,

- zamawianie towarów i usług na nazwisko ofiary, wdzieranie się do domu,

- zniszczenie mienia

Oczywiście powyżej opisane przypadki muszą przekraczać ramy zwyczajowo przyjęte, które są dozwolone w społeczeństwie. Nawet niektóre mało wyraziste z pozoru przypadki stalkingu mogą powodować u ofiar psychiczne i fizyczne reakcje, które w dłuższym czasie nagabywania odpowiednio wzrastają i indywidualnie mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Naruszenia cielesne i przemoc są karalne w oparciu o dotychczasowe uregulowania przepisów karnych.

Według amerykańskich badań około osiem procent kobiet i dwa procent mężczyzn doświadczyło co najmniej raz w swoim życiu stalkingu. Nie są przy tym ważne pojedyncze działania sprawcy, ale psychologiczny stosunek sprawcy i ofiary. To co odróżnia stalking od innych działań, to świadome ograniczenie człowieka w jego codziennej aktywności. Bardzo trudno odróżnić działania, które mieszczą się w granicach tzw. normy a które już nie. Granica stalkingu a chociażby działań zwykłego mściciela, który chce wywołać określoną reakcję u ofiary, jest płynna. Najważniejszym miernikiem jest niewątpliwie długotrwałość i częstotliwość działań sprawcy stalkingu.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział we Wrocławiu

tagi

kara, policja, sms, email, stalking, nękanie, wielbicel