Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym?

2010-06-01 12:00

Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym?

Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 j.t.). Wskazana ochrona obejmuje wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy w trybie art. 42 K.p.

Przesłanki ochrony

Ochronie z art. 39 k.p. podlegają pracownicy, którzy łącznie spełniają dwie przesłanki: brakuje im nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ustawodawca wskazuje wiek emerytalny w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.09.153.1227 j.t.) oraz ustawach szczególnych. Odwołując się do ww. ustawy wiek emerytalny wynosi, co do zasady, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Określony w art. 39 kp zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego ustawowo niższego wieku emerytalnego (wyrok SN z dnia 9.03.2009, I PK 180/08) .

Pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem chronionym umowy o pracę zawartej na czas niekreślony, jak i umowy na czas określony, jeżeli przewidywała ona możliwość wypowiedzenia umowy przed upływem czasu, na jaki została zawarta, a okres związania umową umożliwia pracownikowi osiągnięcie wieku emerytalnego.

Wyjątki

Spod ochrony trwałości stosunku pracy wyłączone są osoby przechodzące na tzw. wcześniejszą emeryturę (tak Wyrok SN z dnia 16.07.2008, I PK 11/08 cz z dnia 10.06.2008, I BP 51/07). Nadto pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który ochronie z art. 39 kp zacząłby podlegać dopiero w trakcie okresu
Emeryci sprzedadzą bankowi mieszkanie za rentę


wypowiedzenia. Przepisu art. 39 kp nie stosuje się ponadto w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Odwołując się do orzecznictwa Sadu Najwyższego należy podkreślić, że wspomniana ochrona nie dotyczy pracownika, który po uzyskaniu prawa do emerytury kontynuuje zatrudnienie. Jak wskazał Sąd Najwyższy: pracownik, który pobiera świadczenie emerytalne nie jest pracownikiem w wieku emerytalnym. (Uchwała SN z dnia 11.06.1991r, I PZP 19/91).

Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dla ogółu pracowników

Zgodnie z art. 43 k.p. pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi chronionemu, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy. Powyższe rozwiązanie jest możliwe również ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Istotnym jest, że nawet w przypadku wprowadzenia nowych zasad wynagradzania z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w powyższy tryb pozwala obniżyć pracownikowi w wieku przedemerytalnym wynagrodzenie, bez prawa do dodatku wyrównawczego.

Uprawnienia w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy

Zgodnie z art. 411 k.p. od dnia ogłoszenia upadłości lub likwidacji, pracodawcę przestają obowiązywać przepisy ograniczające możliwość wypowiedzenia umów o pracę w stosunki do pracowników w wieku przedemerytalnych. Wyłączenie przedmiotowej ochrony ma zastosowanie tylko w sytuacji ogłoszenia ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Jednakże, jeżeli procesowi likwidacji towarzyszy przejęcie zakładu w trybie art. 23 k.p., nowy pracodawca nie może powołać się na tę likwidację i dokonać wobec przejętych pracowników wypowiedzeń umów o pracę z art. 41 1 k.p.

Zwolnienie grupowe a pracownik w wieku przedemerytalnym

Przepisy ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w specyficzny sposób ogranicza uprawnienia pracodawcy względem pracowników w wieku przedemerytalnym. W świetle art. 5 ust 5 ww. ustawy pracodawca dokonujący tzw. zwolnień grupowych w stosunku do tej grupy pracowników zastosować może jedynie wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy. Wskazana ochrona ma charakter bezwzględny.Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Co więcej, odwołując się natomiast do art. 5 ust. 6, gdy wypowiedzenie warunków pracy i płacy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia dla chronionego pracownika, przysługuje mu dodatek wyrównawczy. Dodatek obliczany według zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o sposobie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996.62.289) obowiązuje do końca okresu ochrony przedemerytalnej.

Katarzyna Stępnicka jest aplikantem radcowskim z Kancelarii Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Oddział w Gdańsku


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


16 awans
2012-07-09 02:05:20 109.110.201.* | MichalSdn
Re: Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? [0]
Co oznacza pojęcie "ogółu pracowników"

Zgodnie z art. 43 k.p. pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi chronionemu, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników

Konkretny przykład: pracodawca chce obniżyć wynagrodzenie pracownikom apteki (różne stanowiska: kierownik, magister oraz technik) o 500zł a ja jestem w okresie ochronnym przed emeryturą.
2012-05-21 06:13:20 46.169.206.* | sławek390
Re: Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? [0]
w lipcu koncze57lat pracuje jako kierowca ciezarówek dostałem wypowiedzenie z pracy a brakuje mi 3 lata do emerytury
2012-03-24 12:57:17 176.97.250.* | miewit1
Re: Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? [0]
Szanowna Pani . Proszę o informację: od 1993 roku jestem na rencie inwalidzkiej wczesniej druga grupa teraz trzecia i ciągle pracuje mam teraz 62 lata, zatrudniony jestem na całym etacie na czas określony w firmie prywatnej . Moje pytanie brzmi czy w takim razie jestem w okresie ochronnym i nie mozna mnie zwolnić przed przejściem na emeryture ? /nie wchodzi w rachubę zwolnienie dyscyplinarne / czy też po zakończeniu okresu na jaki BYŁA UMOWA PRACODAWCA MOŻE NIE PRZEDŁUŻYĆ JEJ /odnowić/ Pozdrawiam Mieczysław
-1 spadek
2010-06-04 08:11:28 193.238.180.* | suweren
Re: Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? [0]
Art. 39 KP jest nieprecyzyjny i beznadziejny. to ewidentna diura w prawie, którą mozzna pojąć czytajac tysiąsiące uzasadnień do takiego samego beznadziejnego Sądu Najwyżsego.
SN to gremium wydające wyroki pod publiczke i zamówienie. Beznadziejna grupa kolesi, której wypociny czasami są porażające i pisane w pomroczności jasnej i w stanie wskazującym.
Dzieki takiemu prawu jak np. ART 39 KP kolesie z SN najwyższego mają robotę i mogą przechodzić w stan spoczynku z uposażenie kilkunastu tysięcy, nie płacąc wcześniej składek na ZUS, posiadjąc prawo do płatnych zwolnień lekarskich i bezpłatnej opieki medycznej oraz płatnego 6 tygodniowego urlopu wypoczynkowego.
RAZ SPRYWATYOWANYCH SĄDOW NIGDY NIE ODDAMY.
I jeszcze trzeba płacić koszmarnie wysokie opłaty sądowe za wypociny prywatnych sądów.
2010-06-01 14:52:27 79.191.46.* | dotana
Re: Jaka jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? [6]
Czy zasięgaliście opinii osób szukających pracy w wieku 50+ w sprawie przepisów uniemożliwiających zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym??? Ta regulacja sprawia, że ludzie powyżej pięćdziesiątki są traktowani na rynku pracy jak śmierdzące powietrze- pracodawcy unikają ich zatrudniania!!! Trzeba z tym skończyć! I zupełnie nie ma o czym opowiadać- nierób w każdym wieku powinien wylatywać z pracy a wiek pracownika nie MOŻE DECYDOWAĆ O NIEZATRUDNIANIU lub ZATRUDNIANIU! To jawna DYSKRYMINACJA!
Kolor skóry, płeć czy wiek? Jeżeli to wpływa na decyzję pracodawców to pora z takim stanem rzeczy zacząć walczyć!
-2 spadek
2010-06-08 17:00:15 79.163.108.* | Rumcajs z Hanką i Cypiskiem
Jestem pracodawcą (od niedawna) i muszę przyznać, że teraz wiem, kogo NIE ZATRUDNIAĆ. Nie stać mnie na kompetentnego pracownika, którego po zatrudnieniu nie będę mógł zwolnić przez kolejnych kilka lat. Dlaczego JA mam chronić kogoś przed emeryturą? Wolałbym kogoś ŁATWO zatrudnić i ŁATWO zwolnić. Jeśli ja nie będę elastyczny w tej dziedzinie - wzrosną mi koszty i zwolnią mnie moi klienci razem z całym bezpieczeństwem przedemerytalnym. Osoby starsze jako pracownicy mają wiele zalet, z których nie skorzystam, skoro wiem o takiej wadzie. To naprawdę niedźwiedzia przysługa dla przyszłych emerytów.
11 awans
2012-09-05 12:57:40 95.48.163.* | ika86
drogi pracodawco, jak będziesz w wieku przedemerytalnym to może zrozumiesz zasadność tego przepisu, puki co nie wypowiadaj się w ten sposób o pracownikach jako o wadliwych- ty też będziesz kiedyś przed emeryturą i popracuj te 35 czy 40 lat to pogadamy o ochronie kodeksowej pracowników. Pozdrawiam
2012-03-12 08:12:51 80.53.102.* | Hela
CHAM
2010-12-16 07:53:45 217.98.12.* | sceptyk z słupska

Nie stać mnie na kompetentnego
pracownika, którego po zatrudnieniu nie będę mógł zwolnić
przez kolejnych kilka lat.

I po co ta hipokryzja panie rumcajsie. No bo niby dlaczego zakłada pan zwolnienie po kilku latach "kompetentnego i z wieloma zaletami pracownika"
-3 spadek
2010-06-03 15:40:34 77.113.213.* | Marekkk
Zdecydowanie popieram Pani wypowiedź, przepis jest błędny i daje pozór przywileju socjalnego, który w zasadzie chamuje rynek i odbija sie negatywnie na tych których miał chronić. Najgorsze jest że "beton" w związkach zawodowych nigdy nie zgodzi sie na jego zmianę.
2011-02-25 17:27:19 87.116.252.* | locz
Facet postudiuj trochę słownik , a potem komentuj.
Jeden z niewielu dobrych i precyzyjnych przepisów w KP.