Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta?

2010-01-22 10:57

Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy ( zgodnie z art. 177 KP).

Jest to możliwe w przypadku gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jak wygląda jednak ochrona pracownicy po urlopie macierzyńskim?

Ochrona ta powiązana jest z uprawnieniem do korzystania z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186 KP pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w

Dłuższy urlop macierzyński

wymiarze do 3 lat
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Natomiast art. 1861 KP stwierdza, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Przy czym w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Nie oznacza to jednak, iż jedynie pracownicy korzystający z przysługującego im urlopu wychowawczego podlegają ochronie. Zgodnie z art. 1868 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasy pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie w tym czasie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach tj. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przy czym również w tej sytuacji, w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z czynności.

Również po okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy- matce przysługują ważne uprawnienia. Co istotne pracownica nie musi korzystać z urlopu wychowawczego, aby być chronioną. Istotny jest, to aby przysługiwało jej prawo do urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji może ona złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do np. 11/12 pełnego wymiaru czasu pracy, aby podlegać ochronie. Warto oczywiście pamiętać, iż ochrona dotyczy również pracownika - ojca.

Autor jest aplikantem adwokackim z Kancelarii Adwokackiej M.Supera

Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły