Na skróty

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta?

2010-01-22 10:57

Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy ( zgodnie z art. 177 KP).

Jest to możliwe w przypadku gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jak wygląda jednak ochrona pracownicy po urlopie macierzyńskim?

Ochrona ta powiązana jest z uprawnieniem do korzystania z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186 KP pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w

Dłuższy urlop macierzyński

wymiarze do 3 lat
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Natomiast art. 1861 KP stwierdza, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Przy czym w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Nie oznacza to jednak, iż jedynie pracownicy korzystający z przysługującego im urlopu wychowawczego podlegają ochronie. Zgodnie z art. 1868 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasy pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie w tym czasie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach tj. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przy czym również w tej sytuacji, w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z czynności.

Również po okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy- matce przysługują ważne uprawnienia. Co istotne pracownica nie musi korzystać z urlopu wychowawczego, aby być chronioną. Istotny jest, to aby przysługiwało jej prawo do urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji może ona złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do np. 11/12 pełnego wymiaru czasu pracy, aby podlegać ochronie. Warto oczywiście pamiętać, iż ochrona dotyczy również pracownika - ojca.

Autor jest aplikantem adwokackim z Kancelarii Adwokackiej M.Supera


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2012-01-08 23:32:12 agamil
Re: Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta? [1]
Zatrudniona jestem od września tego roku (czyli od 4 miesięcy) na umowę o pracę na 2 lata w szkole prywatnej. Niedługo chcę pójść na L4, gdyż jestem w 6 mies. ciąży. Obecny pracodawca najprawdopodobniej się zmieni!!! Fundację chce przejąć ktoś inny, nie wiem jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, ale albo 1. umowy zostaną wypowiedziane i podpisane z nową nazwą lub 2. nowa fundacja przejmie stare umowy (nie wiem na jakich zasadach się to odbywa). Bardziej prawdopodobna jest pierwsza opcja!

Jak to się ma do mojego L4 w ciąży??? Czy w trakcie trwania L4 lub urlopu macierzyńskiego mogę podpisać nową umowę z tymi samymi zasadami L4 i urlopu macierzyńskiego? Czy muszę przepracować u nowego pracodawcy jakiś okres czasu? Czy może ZUS przejmuje płatności (gdy poprzednia firma przestaje istnieć) a nowa podpisze ze mną umowę jak wrócę?

Bardzo proszę o pilną odpowiedź!
Z góry dziękuję :)
2012-01-09 11:19:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli będzie to "przejście" zakładu pracy w trybie art. 23'1 KP- nowy pracodawca przejmuje wszystkie obowiązki poprzednika i pracowników, bez względu na to, czy są na urlopie, zwolnieniu czy wykonują pracę.

Jeśli nie- i tak korzysta Pani z ochrony stosunku pracy- szkoła musiałaby ulec likwidacji, by Pani obecna umowa mogła być wypowiedziana.
2011-09-16 22:44:43 79.185.59.* | młoda-mama
Re: Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta? [0]
Czyli rozumiejąc ostatni akapit, będą matką karmiącą pracującą o jedną godzinę krócej podlegam ochronie prawnej i nie mogę zostać zwolniona??
Najnowsze wiadomości
Podobne artykuły